woensdag 23 april 2014
 
Kinderopvang oud 15-08-2012

Marktwerking en toenemende concurrentie vraagt van kinderopvangorganisaties zich duidelijker te onderscheiden. Ouders zoeken, zeker nu, naar de beste opvang voor hun kind.
En daar hoort een uitdagend en afgestemd beweegaanbod ook bij.
Met een dergelijk beweegaanbod wordt de opvang extra aantrekkelijk waarmee de organisatie zich dan ook kan profileren.
 

Waarom is bewegen belangrijk voor kinderen?
Kinderen zelf vinden het heerlijk om te bewegen. Zij vinden het vooral leuk.
Maar bewegen is ook belangrijk voor de motorische en de totale ontwikkeling van een kind. Daarnaast is bewegen ook gezond.
Bewegen is dan ook een hele waardevolle activiteit voor kinderen. Zeker ook gezien de alarmerende berichten van overgewicht en bewegingsachterstanden bij kinderen.
Daarom is een spelen en bewegen ook een belangrijke activiteit binnen de kinderopvang.
Dat blijkt ook in de pedagogische kaders kindercentra 0-4 jaar en 4-13 jaar.

Maar hoe kun je dit bewegen aanbieden in de kinderopvang?
In de kinderopvang is het bewust bewegen met (jonge) kinderen nog niet altijd een vast onderdeel. De drempel voor pedagogisch medewerkers om te bewegen met is kinderen vaak hoog. Er wordt van hen verwacht dat ze stimulerend en uitnodigend bezig zijn als het om spel- en beweegactiviteiten gaat. Maar vaak beschikken ze niet over voldoende kennis en vaardigheden om in alle behoeften te voorzien.
Om toch op een snelle, eenvoudige maar verantwoorde manier met kinderen in de kinderopvang te bewegen zijn de onderstaande trainingen ontwikkeld.
Ze richten zich op het verbeteren van het beweegaanbod als kwaliteitsimpuls voor de opvang en ter voorkoming van gezondheidsproblemen.

• De training Beweegkriebels is gericht op bewegen met kinderen van 0-4 jaar.
• De training Beweegplezier richt zich op bewegen met kinderen in de B.S.O.- leeftijd; 4-12 jaar.
• De scholing "Een gezonde start" richt zich op de een gezonde leefstijl met de thema's voeding, opvoeding en bewegen en is gericht op kinderen van 0-4 jaar en hun ouders.
• Eetplezier & Beweegkriebels is een ouderavond over gezonde leefstijl.
• De training Natuursprong richt zich op buitenschoolse bewegingsactiviteiten in de natuur (4-12 jaar).

Beweegkriebels: 0-4 jaar 
Scholing "Een  gezonde start"
Eetplezier & Beweegkriebels
Beweegplezier vanaf 4 
Begeleiding en vervolgtrainingen
Natuursprong

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant