Over BrabantSport

Brabant draagt sport een warm hart toe. Sport is sociaal-maatschappelijk en economisch belangrijk voor de provincie. Een economisch sterk Brabant wordt nog mooier als we ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat. Als we zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat talent de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Dit hebben we in Brabant hard nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat de sport in Brabant hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Het is één van de brandstoffen die de motor draaiende houdt. BrabantSport maakt zich daarom hard voor een beter sportklimaat, in de volle breedte.

Binnen BrabantSport bundelen de provincie Noord-Brabant, CTO Zuid, Sports & Technology en Team Brabant Sport de krachten om Brabant beter te maken door sport. Maar dat kunnen we niet alleen. BrabantSport bereikt samen met partners doelen die eerder onbereikbaar leken. Dat doen we door samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Brabant projecten te realiseren op het gebied van de volgende onderdelen; talentontwikkeling, technologische innovaties, uniek sporten, evenementenurban sports and culture en topsporters.

Brabant kent al vele successen op sportgebied. Maar op de lauweren rusten zit niet in onze aard. Daarom gaan we vooruit. Onze ambities achterna. En om die te bereiken zoeken we partners. Aanvoerders van ambitie die samen met ons Brabant sterker willen maken door sport.

Word ook aanvoerder van ambitie