Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT Leuk dat je bij ons op de website bent! De stichting BrabantSport wil je de best mogelijke ervaring bieden om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze website. Om dit te kunnen doen en je gepersonaliseerde service te kunnen bieden, hebben we inzicht nodig in je gedrag op onze website. BrabantSport verzamelt daarom diverse gegevens bij het gebruik van onze website en bij het registratieproces.

Niettemin zijn je privacy en de veiligheid van je persoonlijke gegevens voor ons altijd buitengewoon belangrijk. We registreren dan ook alleen die gegevens die wij noodzakelijk achten om je bezoek aan onze website te optimaliseren. Je bent niet verplicht om informatie aan ons door te geven en je kunt vrijwel alle informatie op deze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken. We leggen je hieronder zo transparant mogelijk uit hoe we jouw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, delen en gebruiken en geven je inzicht in de opties en keuzes die je hebt om te bepalen wanneer en hoe je wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met jouw bezoek:

 • je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
 • je Internet Service Provider (ISP);
 • de duur van jouw bezoek aan de website;
 • het aantal keren dat je de website bezoekt;
 • basale domein informatie;
 • de pagina's die je bezoekt;
 • de website die linkte naar onze website;
 • de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • informatie of je vanuit een mailing doorklikt naar de website (webbeacon);
 • informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die je gebruikt om de website te bekijken.

Op onze website kun je ook zelf op een aantal plekken jouw persoonsgegevens achterlaten. Het betreft hier dan NAW-gegevens, telefoonnummers of e-mailadressen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien je jezelf wilt aanmelden voor aan activiteit, e-maillijst of een contactformulier indient.

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
De informatie die je aan ons verstrekt door het bezoek aan onze website gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen.

BrabantSport gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van BrabantSport en andere opgevraagde informatie (bij akkoord van de gebruiker);
 • om contact met je opnemen na feedback of een vraag over onze diensten;
 • voor het monitoren van de prestaties van deze site;
 • voor het verbeteren van onze website en onze service;
 • voor het verbeteren van je ervaring op onze website;
 • voor interne administratie.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken, tenzij het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van BrabantSport.

 • Contactformulieren: 150 dagen na afhandeling van het verzoek.
 • Bezoek website: 2 jaar na het bezoek.
 • Delen van uw gegevens met derden
 • Hieronder kunt u lezen met welke organisaties BrabantSport persoonsgegevens deelt.
 • TDE (webhosting)

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TDE. TDE verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TDE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TDE is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

CM.om (e-mail tool)

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met CM.com. CM.com zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door CM.com beveiligd opgeslagen. CM.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. CM.com behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

BlueConic (profilering tool)
Voor het opbouwen van individuele klantprofielen maken wij gebruik van een online engagement-software, BlueConic. Deze software bouwt progressief een individueel klantprofiel op via verschillende kanalen, van de eerste aanraking van een anonieme klant tot een bekende klant.

Dit gebeurt uitsluitend wanneer je akkoord bent gegaan met cookies. Hierdoor kunnen wij je op basis van jouw profiel dynamisch segmenteren en bedienen met de meest relevante content en/of producten. Onze digital marketing partij, Techonomy, heeft ook toegang tot deze gegevens.

Facebook (online advertising)
Op onze website maken we gebruik van een Facebook pixel, die ons helpt om je online surfgedrag naar Facebook door te sturen. Met behulp van deze pixel kunnen relevante campagnes uitvoeren die gebaseerd zijn op jouw voorkeuren en interesses. Tevens geeft het ons de mogelijkheid om social media campagnes uit te voeren voor mensen met soortgelijke voorkeuren en interesses.

Externe dienstverleners
Voor het toepassen van marketing technologieën werken we samen met onze digital marketing leverancier, Techonomy. Zij hebben toegang tot de functionaliteiten van de profilering tool BlueConic en tot de database hiervan. Techonomy is enkel operationeel actief en is geen eigenaar van de database. Daarnaast heeft Bureau Touché als online advertising leverancier toegang tot onze sociale kanalen.

Partners
Team BrabantSport, het TeamNL centrum van BrabantSport, BrabantSport Fonds, Sports & Technology en Uniek Sporten Brabant werken samen onder de vlag van BrabantSport, onderdeel van de stichting Topsport Brabant. In het kader van deze samenwerking worden er alleen wanneer er expliciet toestemming is gegeven op vertrouwelijke wijze persoonsgegevens gedeeld tussen deze partners.

Aanvoerders van Ambitie
Diverse bedrijven zijn als partner, supplier, businessclub partner of maatschappelijk partner contractueel aangesloten bij het netwerk van Brabant Sport. Van deze aanvoerders van ambitie worden gegevens verzameld, maar er worden geen gegevens gedeeld, tenzij hier expliciet toestemming voor is gevraagd.

BrabantSport verstrekt, verkoopt of ruilt nooit persoonlijke informatie en maakt deze ook niet openbaar aan een derde partij tenzij:

 • je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage, verwijdering en/of correctie van je gegevens.
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht:

 1. om bij BrabantSport uw persoonsgegevens op te vragen;
 2. uw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen indien de persoonsgegevens onjuist zijn of onvolledig;
 3. een verzoek te doen uw persoonsgegevens te verwijderen; en
 4. een verzoek te doen uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde, door het verzenden van uw verzoek naar: info@brabantsport.nl. BrabantSport reageert binnen veertien (14) dagen op uw verzoek.

BrabantSport kan de gegevens niet verwijderen indien BrabantSport op grond van de Wet verplicht is de gegevens waarvan de Persoonsgegevens deel uit maken te bewaren. Die geldt (onder meer) ten aanzien van de boekhoudverplichting van BrabantSport.

Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Privacy instellingen
BrabantSport gebruikt verschillende technieken en methoden om je web ervaring te optimaliseren. Afhankelijk van je voorkeuren, kun je het gewenste machtigingsniveau selecteren. We bieden je twee niveaus:

1. Functionele website
Op dit niveau worden geen andere cookies dan strikt noodzakelijke en functionele cookies gebruikt. Een voorbeeld hiervan is analytische inzichten via Google Analytics, waarbij het IP-adres van bezoekers volledig is geanonimiseerd en niet te herleiden is naar een persoon. Door het goedkeuren van deze cookies kun je alleen de standaard website gebruiken. Als je deze cookies niet wil goedkeuren, kun je deze uitschakelen in je browserinstellingen.

2. Volledige website
Op dit niveau sta je het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals je persoonlijke interesses, toe en gebruik worden deze gegevens gebruikt om je ervaring direct of in de toekomst op de website van BrabantSport zo optimaal mogelijk te maken. Op dit niveau worden alle technieken toegepast, zoals BlueConic.

Meer informatie over de cookies die wij gebruiken lees je in het cookiestatement.

Externe websites
Deze site bevat links naar andere websites. BrabantSport is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. BrabantSport raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest.

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze knop te drukken wordt u doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook en van Twitter te bekijken.

Veiligheid
BrabantSport treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc.

Als er sprake is van een mogelijk lek van persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal BrabantSport dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant.

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken via de website. Daarnaast adviseren wij je deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 21 februari 2023.

Contact met ons opnemen
Bedankt voor het lezen van ons privacybeleid. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je met ons contact opnemen via ons contactformulier.

Partners