vrijdag 18 april 2014
 

Sportservice Noord-Brabant streeft ernaar dat ieder mens in staat gesteld moet worden om te kunnen sporten en bewegen. Om deze doelstelling te realiseren ondersteunt, stimuleert en faciliteert Sportservice Noord-Brabant organisaties in Brabant die actief zijn op het gebied van sport en bewegen of daarmee te maken hebben. Daarbij richt de organisatie zich op drie pijlers, te noemen: advies en ondersteuning in de sport, werkgeverschap in de sport en werving en selectie in de sport (uit naam van Match Sportdetachering).

Advies en ondersteuning in de sport
Door onze deskundigheid en jarenlange ervaring op zowel beleids-, coördinerend- als uitvoerend niveau, kunnen wij onze klanten van begin tot eind helpen. Onze werkzaamheden richten zich voornamelijk op beleidsadvisering, deskundigheidsbevordering, sport in uitvoering en verenigingsondersteuning en -advies.

Werkgeverschap in de sport
Door de complexiteit van CAO-regelingen, pensioenen en fiscale en juridische aspecten, neemt het werkgeverschap behoorlijk wat tijd in beslag. Steeds vaker kiezen gemeenten en sportorganisaties ervoor het werkgeverschap uit te besteden aan derden. Sportservice Noord-Brabant kan het werkgeverschap van A tot Z verzorgen. Hierdoor kunnen organisaties zich uitsluitend bezighouden met hun kerntaak, zonder tijd kwijt te zijn aan financiële en administratieve verplichtingen.

Werving & selectie in de sport (door Match Sportdetachering)
Alle activiteiten omtrent de werving en selectie in de sport besteedt Sportservice Noord-Brabant uit aan Match Sportdetachering. Match Sportdetachering is hét werving- en selectiebureau voor alle vacatures in de sport. De organisatie is gespecialiseerd in het werven en selecteren van personeel voor onder andere gemeenten, buitenschoolse opvang, scholen, bonden en overige sportorganisaties. Match Sportdetachering streeft naar de optimale match in de sport. 

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant