woensdag 23 april 2014
 
Gemeenten

De vraag wat sport en bewegen kan betekenen voor de maatschappij, is actueler dan ooit. De samenleving is er steeds meer van doordrongen dat sport en bewegen bijdraagt aan de gezondheidsbevordering, sociale cohesie en participatie in de samenleving.

Al meer dan 25 jaar adviseert en ondersteunt Sportservice Noord-Brabant gemeenten bij het ontwikkelen van hun sportbeleid. Daarbij ligt de focus op een evenwichting aanbod van sportfaciliteiten voor alle bevolkingsgroepen. Daarnaast helpen wij gemeenten bij het opzetten en coördineren van sport- en beweegprojecten/sportstimuleringsprojecten en brengen wij vanuit onze onafhankelijke positie partijen samen.

Wij adviseren en ondersteunen gemeenten bij vraagstukken als:

  • Hoe kunnen we ons sportbeleid optimaal vormgeven?
  • Hoe kunnen we sportaccommodaties en –voorzieningen efficiënter benutten?
  • Hoe zorgen we dat verenigingen sterke verenigingen worden met een maatschappelijke functie?
  • Hoe stimuleren we kwetsbare groepen zoals jeugd, ouderen en mensen met een beperking en/of een chronische aandoening te sporten of bewegen?
  • Hoe kunnen we aanspraak maken op en invulling geven aan Rijks- en Provinciale subsidieregelingen?
  • Hoe kan sport aansluiten bij andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld gezondheid, ruimtelijke ordering en leefbaarheid?
  • Hoe sluiten we onze subsidie- en tarievenstelsels aan op ons (nieuwe) gemeentelijke sport- en beweegbeleid?
  • Hoe werken we effectief samen op het gebied van sport en bewegen met andere gemeenten uit de regio?

 

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant