vrijdag 18 april 2014
 
Sporters met een beperking

Sportservice Noord-Brabant kan gemeenten begeleiden die sport willen stimuleren onder mensen met een beperking of chronische aandoening. Daartoe hanteren we een planmatige aanpak.

Daarin brengen we de doelgroepen, hun mogelijkheden en het mogelijke aanbod, al dan niet in verenigingsverband, in kaart. Vervolgens maken we een plan met financiële onderbouwing. Sportservice Noord-Brabant kan tevens adviseren over het aanboren van subsidies en sponsoren. De derde stap in de aanpak is de werving van sporters, inclusief de organisatie van kennismakingsactiviteiten. De laatste stap bestaat uit een evaluatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rian Tichelaar of Hanneke Hilferink, of via 013- 534 90 27.

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant