Terugblik op S&T seminars

Brabant is een provincie waar hard gewerkt en geïnnoveerd wordt, een provincie die investeert in een top woon- en leefklimaat. Sport is daarvoor onmisbaar. Zeker nu corona heeft aangetoond hoe belangrijk sport en bewegen is. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland. Directeur Michel Reinders: “Dat levert gezondere mensen op en laat ook nog eens zien dat we een innovatief volk zijn.”

Binnen de innovatietak van BrabantSport speelt het Cluster Sports & Technology een grote rol. Binnen dit cluster werken bedrijfsleven, sportfieldlabs, overheden en kennisinstellingen al jaren succesvol samen aan een vitale, sportieve samenleving en economische impact. De combinatie van de innovatieve manier van werken van Brainport en de sportmentaliteit van Brabant maken het Cluster Sports & Technology uniek. Het gebruik maken van elkaars capaciteit, netwerk, disciplines en faciliteiten fungeert daarbij als een hefboom in de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor sport, bewegen en vitaliteit.

Samen met verschillende clusterpartners wordt op dit moment hard gewerkt aan de Innovatie Hub voor Sport & Vitaliteit, met als doel om met innovaties bij te dragen aan een vitale samenleving op plekken waar dat nodig is; op het werk, in de publieke ruimte, in de sport, thuis en op school.

We blikken graag terug naar activiteiten die zich onlangs afspeelde op het vlak van sport- en vilatiteitsinnovatie binnen BrabantSport; het 17e Sport Innovatie Congres én de podcast serie van aanvoerder van ambitie InnoSportLab de Tongelreep.

Het 17e Sport Innovatie Congres
Corona versnelt de noodzaak rondom innovatieve vitaliteitsoplossingen. Reden te meer om het Sport Innovatie Congres dit jaar gewoon door te laten gaan. Niet fysiek op één dag dit keer, maar volledig online via een vijftal inspirerende en interactieve seminars.

Het valt niet mee om in deze snelle en welvarende maatschappij een gezonde levenswijze op na te houden. Zo staat de balans tussen werk en gezondheid door stijgende economische productiviteit onder druk en neemt inactiviteit door opkomst van technologie verder toe. Daarbij heeft de corona crisis de noodzaak en urgentie om vitaliteit oplossingen te implementeren verder vergroot.

Het 17e Sport Innovatie Congres gaat met een gevarieerd, praktisch en inspirerend programma in op deze noodzaak en de cruciale rol die innovatie voor sport & vitaliteit nu én in de toekomst speelt. Benieuwd naar het inzetten van innovatie en technologie in de top- en breedtesport om mensen beter te laten presenteren? Of meer weten over innovatie en technologie bij internationalisering? Bekijk de digitale seminars terug via: Het grootste digitale sport innovatie congres van Nederland.

Meer weten over waar BrabantSport mee bezig is op innovatievlak? Bekijk BrabantSport | Innovatie.

Podcast serie van aanvoerder van ambitie InnoSportLab de Tongelreep

In de eerste podcast ‘Let’s swim, sportinnovatie in Brabant’ was onder andere Michel Reinders, directeur van BrabantSport te gast. In deze achtdelige podcastserie wordt over het belang van innovatie in Brabant gesproken. In de podcast van 28 april stond de kennismaking met aanvoerder van ambitie InnoSportLab de Tongelreep in Eindhoven centraal, waarbij nog maar eens duidelijk gemaakt werd dat zwemmen veel meer is dan alleen het behalen van je zwemdiploma.

Ruim tien jaar geleden startte InnoSportLab de Tongelreep met een paar bovenwatercamera’s om de start van de zwemmers minutieus analyseren, zodat ze hun start kunnen verbeteren. Dat werden er steeds meer. Vandaag de dag zijn het er zelfsmeer dan 25 onderwatercamera’s! Onder andere Ranomi Kromowidjojo verfijnde haar start waardoor ze behoort tot de groep van snelste starters van deze wereld. Maar het InnoSportLab de Tongelreep in Eindhoven ontwikkelt niet alleen systemen waarmee zij topzwemmers hun prestaties laat verbeteren. Ook is men bezig met de zwemles van de toekomst, een zwemles die leuker is dan het puur sang moeten zwemmen voor je zwemdiploma. Kinderen stoppen vaak na de zwemles met zwemmen, omdat ze kiezen dan voor een ‘sport’. Als meer kinderen kiezen voor zwemmen als sport wordt de groep toekomstige talenten groter. Dat is waar we gezamenlijk aan bijdragen. Op deze manier maken we Brabant sterker door sport.