Mandy Buijs trots op haar werk en ‘haar’ Brabant

Komend voorjaar is Mandy Buijs zes jaar in dienst van Sportservice Noord-Brabant (SSNB) als coördinator van Uniek Sporten West-Brabant-West. Voor SSNB werkt ze vanuit het kantoor in Roosendaal gesitueerd in het voormalige RBC-stadion, nu bekend als het ATIK-stadion. Een meer dan mooie plek voor de enthousiaste Mandy. In deze gemeente werd ze 26 jaar geleden geboren. “En nooit meer weggegaan, ik ben een echte Tullepetaon”, lacht ze. Dicht bij huis werkt ze aan het bevorderen van sport door mensen met een beperking. Hoe ze kwam tot deze keuze is de eerste vraag die we haar voorleggen.

Bijzondere ontmoeting op de camping
“Tijdens mijn jeugd verbleef ik met mijn ouders acht jaar achtereen op een Zeeuwse camping. Op ons veldje stond ook de familie van een jongen met het downsyndroom. Het was geweldig om samen met hem te spelen. Op het moment dat ik tijdens mijn studie een onderwerp voor een minor moest bedenken kwam dit naar boven en heb ik het thema LVB (licht verstandelijke beperking) gekozen.” Ook ging ze op onderzoek naar de situatie in een woonvorm om op die manier feeling te krijgen met mensen met een beperking of chronische ziekte.

Betrekken Wmo
Mandy sport zelf veel, maar werkt nog harder. Een volledig gevulde werkweek knipt ze op in 30 uur werken voor Roosendaal en 8 uur voor de gemeente Halderberge. “Beide gemeenten hebben zo hun eigen voordelen. In Halderberge is alles kleinschalig en ben je met één telefoontje bij de juiste persoon. Daar staat weer tegenover dat de dorpen soms wat concurrentie vrezen als je bijvoorbeeld G-voetbal wil opzetten in Hoeven en ook Oud-Gastel een zelfde doel heeft. Dan vissen ze beiden in dezelfde vijver en wordt het lastig om voldoende mensen te vinden. Roosendaal daarentegen heeft veel organisaties en meer aanbod. Daar werken we ook goed samen met het ziekenhuis. Vanaf 2023 ga ik in de regiogemeenten ook nauwer de mensen van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) erbij betrekken. Zij weten nog relatief weinig van Uniek Sporten in het algemeen en van onze werkzaamheden in het bijzonder. Daar zijn we nu volop in beeld aan het komen. Beide organisaties (ziekenhuizen en partners binnen gemeenten) kunnen mensen goed doorverwijzen naar ons loket. We doen dit overigens niet alleen in mijn twee gemeenten, maar dankzij een subsidie in de hele regio West-Brabant-West.”

Drempels verlagen
Als er mensen worden doorverwezen naar het loket van Uniek Sporten West-Brabant-West zijn ze in goede handen. Op het moment dat een arts iemand het advies geeft om te gaan sporten, komen gelukkig steeds meer mensen bij ons terecht. Wij nemen de mensen bij de hand en zorgen dat ze goed terechtkomen.” Op dit moment coördineert Mandy twee beweegcoaches in Roosendaal en eentje in Halderberge. “Onlangs hoorde ik op een landelijke bijeenkomst van Uniek Sporten dat dit heel karig is. We hebben in Roosendaal al bijna zestig doorverwijzingen en – na een jaar werken – al zes in Halderberge. Een beetje doorverwijzing is al gauw 4 tot 6 uur. Gelukkig werken we goed samen. Niet alleen in onze regio, maar ook door de hele provincie. Van Bergen op Zoom tot aan De Peel schakelen we heel snel met elkaar.

Mandy in actie

Succesverhaal
In de afgelopen jaren heeft Mandy als buurtsportcoach al veel successen behaald. De mooiste tot nu is het verhaal van een man die ondanks zijn toenemende visuele handicap wilde (blijven) golfen. “Voor hem heb ik twee lijnen uitgezet. Op de eerste plaats ben ik bij de Roosendaalse golfclub gaan praten. Daar vonden ze al snel iemand die aangepast les kon geven. Daarnaast heb ik contact gezocht met Ronald Boef, onze beste blinde golfspeler. Na deze koppelingen kreeg ik van alle partijen terug dat ze het zo bijzonder vonden dat ik dit gerealiseerd heb.” Voor meer van dit soort successen wil Mandy graag de lezers tippen om altijd met vragen te komen bij het loket in de eigen regio. “Er is zoveel mogelijk, trek altijd aan de bel. Dat geldt ook voor tussenpersonen die iemand met een beperking kennen. Neem contact op met je lokale buurtsportcoach en zorg dat de vraag bij een van de sportloketten terecht komt. We merken al dat dit steeds vaker voorkomt, logisch want ook chronisch zieken vallen nu onder ons loket en die groep wordt heel snel groter.”

Mandy droomt er van dat Uniek Sporten Brabant zodanig verder groeit, inclusief de optie om nog meer aangepast materiaal te lenen, dat er enorm aanbod ontstaat. “Dan hoeft er nooit meer ‘nee’ gezegd te worden. We zijn in Brabant goed bezig en dat maakt mij trots, en in Brabant voel ik mij thuis.” Op de uitsmijter hoe Brabant sterker gemaakt kan worden door sport reageert Mandy gedecideerd. “Dat doen we door onszelf individueel helemaal te geven zodat je samen krachtig bent.”