Hét Uniek Sporten Brabant netwerk; de sportloketten

Iedere drie weken lichten we een onderwerp uit dat raakvlakken heeft met Uniek Sporten Brabant. Hoe draagt Uniek Sporten Brabant bij aan het in beweging brengen van Brabanders met een beperking of chronische aandoening? Hoe ziet het netwerk eruit? In de afgelopen jaren is er veel gebeurd op het gebied van beweeg- sportstimulering voor mensen met een beperking. De hoogste tijd om meer inzicht te geven in de werkzaamheden én de succesverhalen. Deze week gaat de aandacht uit naar belangrijke spelers in het netwerk van Uniek Sporten Brabant, de sportloketten. 

Uniek Sporten Midden-Brabant
De ruggengraat van Uniek Sporten Brabant wordt gevormd door zeven regionale loketten voor Uniek Sporten. Een loket Uniek Sporten is een samenwerking van regionale gemeenten die mensen met een beperking begeleiden naar een passend beweegaanbod. De loketten hebben een netwerk en ondersteunen partijen die een bijdrage willen leveren. We spreken met Judith van Berkel, regio coördinator van het loket in Midden-Brabant. “Ik ben werkzaam in regio Tilburg, dat houdt in dat tien gemeenten zijn aangesloten bij ons sportloket. In de basis help ik, samen met mijn collega’s, mensen met een hulpvraag om te bewegen of sporten. Maar we helpen bijvoorbeeld ook sport- en beweegaanbieders met vragen over aangepast sporten, in de breedste zin van het woord. Verder werken we samen met zorginstellingen, zorgorganisaties en speciaal onderwijsscholen. Dit doen we vooral door kennismakingslessen te organiseren of juist 1 op 1 begeleidingstrajecten te realiseren.” 

Onderlinge samenwerkingen sportloketten
“Waar mogelijk proberen we natuurlijk zoveel mogelijk van elkaar te leren, er zit veel kennis en expertise in de verschillende sportloketten” geeft Judith aan. Acht keer per jaar zoeken de coördinatoren van elk loket elkaar op voor een afstemmingsoverleg. “Tijdens deze overleggen worden lopende provinciale projecten toegelicht en kunnen loketten vragen stellen aan elkaar. Deze overlegstructuur is een mooie manier hoe we van elkaar kunnen leren.” Op de vraag of Uniek Sporten Midden-Brabant veel extra samenwerkingen opzoekt, geeft Judith aan: “We hebben vooral extra contact als er een evenement over de regiogrenzen heen gaat. Denk bijvoorbeeld aan de Special Olympics Nationale Spelen die in 2024 in Tilburg en Breda worden georganiseerd. Dit is heel interessant voor meerdere regio’s en dus bespreken we zeker samen hoe we elkaar kunnen versterken.”    

De kracht van Uniek Sporten Brabant
Waarin zit de kracht van Uniek Sporten Brabant: “Het overkoepelende element. Zoveel mogelijk mensen in Brabant laten zien wat we als regio’s voor unieke sporters doen. Ieder loket heeft zijn succes- en inspiratie verhalen, het is mooi dat Uniek Sporten Brabant die deelt. De kracht zit ook deels in het hoge communicatiebereik, zo kunnen we de boodschap optimaal verspreiden.” geeft Judith aan.    

Uniek Sporten Brabant heeft als doel zoveel mogelijk mensen met een beperking of chronische aandoening in beweging te brengen én te houden. Zo maken we Brabant sterker door sport. Op de vraag hoe BrabantSport met Uniek Sporten Brabant onze provincie nog sterker kan maken: “Mijn droom is dat Uniek Sporten een lopend vuurtje wordt. Iedereen moet ervan gehoord hebben en ermee te maken hebben. Laten we samen iedereen in beweging brengen. Niet alleen de doelgroep, maar ook zorginstellingen, professionals, het hele netwerk. Iedereen moet de meerwaarde van Uniek Sporten zien én voelen. Daar blijf ik mij voor inzetten.”