Actievoorwaarden winacties

Lees hieronder de geldende actievoorwaarden voor winacties.

Actievoorwaarden deelname:

 1. Deelname aan acties is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je op www.brabantsport.nl het inschrijfformulier hebt ingevuld.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 3. Medewerkers van BrabantSport zijn uitgesloten van deelname aan acties.
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op de actiepagina.
 5. BrabantSport is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Bij het opgeven van je e-mailadres ga je akkoord met het ontvangen van meer BrabantSport nieuws. Je kunt op ieder gewenst moment afmelden.

Persoonsgegevens

 1. Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze nooit zonder overleg vrijgeven of met anderen delen, tenzij jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
 2. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.
 3. Meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens is te lezen via onze privacy verklaring.

Winnaar

 1. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 3. BrabantSport is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 4. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 5. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Partners