Team NL 15 klein

Trainingsbelasting kwantificeren met draagbare sensortechnologie in het (top)turnen

Speciaal voor de turnsporters zijn we samen met het InnoSportLab in 's-Hertogenbosch aan de slag gegaan met de ontwikkeling van draagbare sensortechnologie die topsporters help de precieze belasting te vinden. Je leest meer over de ontwikkeling en werking in onderstaande tekst!

Het InnoSportLab in ’s-Hertogenbosch houdt zich al jaren intensief bezig met het geautomatiseerd in beeld brengen van de trainingsbelasting van topturners. Om een goede, objectieve inschatting te maken van de belasting van de turners, is het belangrijk om deze per turntoestel kwantificeerbaar te maken. Omdat de belasting per turntoestel nogal verschilt (andere spiergroepen en gewrichten, hogere of juist lagere intensiteiten etc.), is het belangrijk te weten hoe lang een turner aan elk toestel traint. Dit wordt nu gemeten door middel van een in de hal gemonteerd ultra wideband systeem (bakens) dat de positie van de sporters in de turnhal bepaalt, in combinatie met draagbare sensortechnologie die de bewegingen van de sporters vastlegt.

Op basis van de data die worden opgehaald en door het lab worden vertaald naar begrijpelijke informatie voor de coaches, kunnen de trainingen voor de sporters meer ‘op maat’ worden gemaakt. En dit draagt bij aan het verminderen van blessures, een beter welzijn en daardoor betere prestaties.

Partners