Unieke samenwerking om vitaliteit te bevorderen officieel van start

Of het nu gaat om de vele high tech bedrijven in onze regio, de creatieve sector of om sociale innovatie: innovatie zit in het DNA van Brabant. We zetten technologische innovatie in om Brabant sterker te maken door sport. Één van de vier programma's binnen BrabantSport is Innovatie. Met het ondersteunen van de Elis Innovation Summit geven we volop aandacht aan het activeren van Brabanders door middel van sportinnovaties.

Voortbouwend op de kracht van de Brainport regio werken verschillende partijen uit het Cluster Sports & Technology al langere tijd samen om met innovatieve oplossingen tot een fitte en vitale samenleving te komen. Nu de relevantie en urgentie van een actieve gezonde leefstijl hoog zijn, is het tijd om deze samenwerking te bekrachtigen in de ELIS Innovation HUB for Active Healthy People. Elis is een verwijzing naar de oude Griekse stadstaat waar 2800 jaar geleden kennis en kunde rondom vitaliteit samenkwamen. Destijds de eerste stap voor de organisatie van de Olympische Spelen, nu een harde noodzaak voor een vitale samenleving.

Samen innoveren voor een gezonde en sportieve samenleving
Als de afgelopen periode ons iets heeft geleerd, is dat vitaliteit een belangrijk thema is. Alleen samen en met een creatieve aanpak kunnen we een inactieve leefstijl tegengaan en fysieke en mentale vitaliteit stimuleren. Om mensen meer in beweging te krijgen, komt expertise vanuit verschillende invalshoeken samen in de ELIS Innovation Hub. Dit moet niet alleen leiden tot een verbeterde kwaliteit van leven en een lagere zorgdruk, maar ook tot een verhoogde arbeidsproductiviteit en meer banen. Innoveren op het gebied van vitaliteit op de plekken waar de impact het grootste is: op het werk, in de openbare ruimte en in de sport.

Nederland op de kaart: frontrunner op het gebied van sport en vitaliteit
Nederland, en Zuid-Nederland in het bijzonder, heeft een uitstekende naam in Europa op het gebied van innovatie, sport en vitaliteit. Inactiviteit is echter een wereldwijd probleem dat niet alleen in Nederland bestreden kan worden. De ELIS Innovation Hub vormt dan ook een brug naar internationale samenwerkingen door aan te sluiten bij het European Network of Innovation Hubs for Active Healthy Lifestyle. Door internationaal krachten te bundelen en kennis uit te wisselen vergroten we de maatschappelijke en economische impact van onze gezamenlijke successen.

De ELIS Innovation Summit
Net als in de oude Griekse stadsstaat Elis dienen kennis en kunde bij elkaar gebracht te worden om tot oplossingen te komen. Nu de corona maatregelen ons niet langer beperken, kunnen we dit weer in een fysieke vorm doen. Daarom nodigen we u voor de ELIS Innovation Summit op 8 december.

Lees hier meer over de summit en meld je direct aan!