Sport structureel in provinciale begroting

Trots! Na tien jaar incidentele financiering voor sport, wordt sport structureel onderdeel van de begroting van de provincie Noord-Brabant. De ambitie om de leefbaarheid en levendigheid van Brabant te versterken streeft de provincie onder andere na door haar investering in sport. Een week geleden stemden Provinciale Staten van Noord-Brabant dan ook in met het ‘Beleidskader Vrijetijd, Cultuur en Sport’.

De provincie geeft hiermee een belangrijk signaal af: sport doet er toe en wordt gezien als belangrijk thema dat bijdraagt aan de ontwikkeling van Brabant op allerlei fronten. Met het instemmen van het beleidskader, komt sport structureel in de provinciale begroting. Tot voor kort werd de inzet van sport vanuit de provincie bekostigd uit incidentele middelen.

Michel Reinders, directeur-bestuurder van BrabantSport is uitermate blij met dit nieuws: “Door sport nu een vaste plek in de begroting te geven, kan de provincie echt gaan bouwen aan een divers aanbod, het ontwikkelen van talent en het versterken van innovatie en ondernemerschap. Voor ons als BrabantSport is dit een enorme impuls voor de toekomst. Wij staan klaar om samen met de provincie en vele anderen Brabant nóg sterker te maken door sport”