Maak kennis met Stijn Smeulders, de nieuwe gedeputeerde van o.a. sport

Net voor de zomervakantie was er witte rook te zien boven het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. De nieuwe coalitie, bestaande uit VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA, was een feit. Voor Sport levert dat de eerste PvdA bestuurder op; de 36-jarige Stijn Smeulders uit Helmond. Een man met een groot sporthart.

Stijn is tien jaar lid geweest van Provinciale Staten waar hij zowel een kaderstellende als controlerende rol vervulde. Hij heeft Bestuurskunde gestudeerd, in gemeenteland veel ervaring opgedaan, is ondernemer geweest en heeft een eigen bedrijf opgebouwd.

Zowel als volksvertegenwoordiger in Provinciale Staten als daarbuiten ontwikkelde hij zichzelf. ‘Na jarenlang bestuurlijk actief te zijn geweest, ben ik mezelf gaan oriënteren op de rol van gedeputeerde. Je wacht dan op het moment dat je denkt als gedeputeerde ook een meerwaarde te kunnen hebben voor de provincie én voor Brabant. Dat gevoel had ik toen ik nu de kans kreeg en dus greep ik deze met beide handen aan. Het is enorm aantrekkelijk en eervol dat ik als gedeputeerde besluiten kan nemen en het verschil kan maken in de Brabantse samenleving!’

BLIJ MET DE PORTEFEUILLE
Stijn heeft de portefeuille Bestuur, Veiligheid, Cultuur, Sport en Erfgoed. En, dat is een goede match. De portefeuille sluit naadloos aan bij zijn interesses en achtergrond. Op het beleidsthema Sport kunnen we wel spreken van een 100% match. ‘Ik wil graag bestuurlijk boegbeeld zijn. Vanuit mijn rol als gedeputeerde wil ik een supportersrol vervullen; meeleven met de sporters en prestaties, aandacht in de samenleving voor sporten voor mensen met een beperking of aandoening én voor sporten die minder in beeld zijn. Ik heb een enorme liefde voor sport; om sport te kijken én om zelf te sporten. Vroeger voetbalde ik fanatiek. Ook wielrennen en mountainbiken doe ik graag en ik loop standaard twee keer per week hard. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid. Ik denk dus dat die rol van bestuurlijk boegbeeld voor de Brabantse sport heel goed past.’

’S NACHTS JUICHEND OP DE BANK
Een van de eerste activiteiten waar Stijn bij betrokken werd in zijn nieuwe rol als gedeputeerde, was de huldiging van baanwielrenner Harrie Lavreysen die op de Spelen twee keer goud en een keer brons wist te winnen. Een unieke ervaring voor Stijn die tijdens de Spelen ’s nachts nog op de bank stond te springen om voor Harrie te juichen. Dat typeert hem als mens. Als sportliefhebber. ‘De Olympische en Paralympische Spelen vind ik uniek. Als driejarige keek ik met mijn vader al naar de Spelen van Seoul in 1988. Dat staat nog echt ik mijn geheugen gegrift. In de weken van de Spelen staat niets anders dan sport centraal, en dat overal ter wereld. Mensen zijn daar massaal mee bezig én sporten die anders minder aandacht krijgen, staan nu ook in de spotlight. Belangrijker nog; ook topatleten met een beperking of aandoening krijgen die aandacht, al valt daar ook nog veel te winnen. Dat gaat helaas niet over een nacht ijs, maar als je naar de uitzonderlijke prestaties kijkt van onze equipe, dan kun je alleen maar hopen dat diezelfde aandacht er heel snel komt.’

HOE GAAT STIJN HET VERSCHIL MAKEN?
Stijn wil dat Brabant een fijne en leuke plek is voor zoveel mogelijk mensen. Sport is hierin van grote waarde. ‘Niet voor niets zijn de gelden voor Sport structureel geworden en staan deze niet meer incidenteel op de provinciale begroting. Dat is uitzonderlijk, want Sport is geen wettelijke taak van de provincie. Wij pakken die rol als provincie echter wel, omdat we op het thema Sport echt ambitie hebben. Ik wil sport in Brabant echt een boost geven en doorpakken op de vier programma’s waar we al op inzetten: de mooiste evenementen van topniveau naar Brabant halen, innovatief blijven zodat we ervoor zorgen dat we tot de top van de wereld blijven behoren met onze sporters, ons sporttalent ondersteunen zodat we hen het beste uit hun loopbaan kunnen laten halen én mensen met een beperking of aandoening in aanraking laten komen met sporten en bewegen.’

PRIVAAT EN PUBLIEK SAMEN VOOR DE PROVINCIE
Het verschil maken kan Stijn niet alleen. Dat kan niet en dat wil hij niet. Stijn is blij met de inzet van BrabantSport en de koers die is ingezet. Het Brabantse bedrijfsleven speelt een enorm grote rol. ‘Op heel veel fronten proberen we samen met het bedrijfsleven meer impact te genereren. Het is fantastisch om te zien dat dit op het beleidsthema Sport ook echt lukt! De Brabantse bedrijven pakken samen met ons de verantwoordelijkheid en maken echt hét verschil. Ik vind het heel mooi om te zien dat het bedrijfsleven die maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en ook pakt. Dat zie je onder de groep aanvoerders van ambitie én bij de partners van het BrabantSport Fonds en daar ben ik enorm trots op. Bedankt dat jullie je samen met ons inzetten voor een sterker Brabant door sport!’