Leren door innoveren

Brabant en innovatie gaan hand in hand. Innovatie, en in het bijzonder technologische innovatie, zit in het DNA van Brabant. Zoeken naar hoe dingen slimmer, beter kunnen. Met gebruik van de nieuwste technieken. En dat met elkaar, want samen weet én kun je meer. Het is dan ook niet gek dat juist in onze provincie een aantal partijen bedacht dat innovatie en technologie ook de sport verder kunnen brengen.

Daarvoor zijn toen speciale omgevingen ingericht waar de sport, bedrijven en mensen van kennisinstellingen bij elkaar komen om samen te werken aan nieuwe producten en diensten: de zogenaamde sportfieldlabs. Daaromheen staat inmiddels een heel netwerk van allerlei organisaties dat mee wil helpen om sportinnovaties te ontwikkelen en te laten slagen. En dat houdt niet op bij de provinciegrens. In heel Nederland wordt gewerkt aan sport- en beweeginnovatie. Brabant was daarvoor de kraamkamer.

De rol van BrabantSport
BrabantSport jaagt (technologische) innovaties op het gebied van sport aan en maakt deze zichtbaar. Het zijn allemaal innovaties die bijdragen aan onze inhoudelijke programma's. Thirza Brinkhoff, manager Innovatie binnen BrabantSport, neemt ons mee in deze unieke wereld. ‘BrabantSport heeft als missie om Brabant sterker te maken door sport. Sportief, economisch en sociaal-maatschappelijk. Vernieuwing is daarbij noodzakelijk.  In opdracht van de provincie Noord-Brabant ondersteunt BrabantSport een aantal topsport en talentprogramma’s, diverse topsportevenementen en meerdere activiteiten om mensen met een beperking te helpen om te gaan sporten. Hieraan proberen we sinds 2021 (technologische) innovatie direct te koppelen.

Samen met NOC*NSF heeft Brabant de ambitie uitgesproken om in 2025 innovatie een vast onderdeel van de topsportondersteuning te laten zijn. Zo zorgen we er niet alleen voor dat Brabantse topsporters met de innovaties een hoger niveau bereiken, maar ook dat topsporters van buiten Brabant naar onze provincie komen. Daarnaast proberen we binnen topsportevenementen en uniek sporten proberen ook (technologische) innovaties aan te jagen die zorgen voor een verdere versterking van wat we al doen, zodat we de impact vergroten. De provincie Noord-Brabant heeft BrabantSport gevraagd hiervoor een innovatieagenda te ontwikkelen.’

Innoveren binnen de Innovatieagenda
Thirza vervolgt. ‘In de innovatieagenda maken we een vertaling naar wat we nu concreet doen. Jaarlijks helpen we zo’n vijf projecten op weg die binnen een of twee jaar tot concrete resultaten moeten leiden. Een voorbeeld van zo’n project op het gebied van topsport & talentontwikkeling is de ontwikkeling van een dashboard (digitaal overzicht) waarop trainers in een oogopslag tijdens of na een training de prestaties van hun sporters kunnen aflezen en ook weten hoe zwaar de oefeningen voor elke sporter waren. Op basis daarvan kunnen ze de volgende trainingen vormgeven en zo zorgen dat de sporter zich optimaal ontwikkelt en niet overtraind of geblesseerd raakt. Om innovatieprojecten aan te jagen, organiseren we onder andere brainstormsessies, proberen we Brabantse bedrijven en andere organisaties bij voor hen interessante ontwikkelingen aan te haken en ondersteunen we een select aantal projecten financieel. Ook zorgen we dat we vertellen wat die projecten nu concreet opleveren voor (de sport in) Brabant.'

De droom
Er is enorm veel te winnen met innovatie. Maar, wat is de absolute droom voor Brabant op innovatievlak? Voor Thirza geldt: ‘Ik hoop dat er nog veel meer innovaties die vanuit en met de sport worden ontwikkeld, ook gebruikt (kunnen) gaan worden in andere sectoren, zoals de zorg. Dan wordt de impact ervan nog vele malen groter. En de kracht van sport nog duidelijker.”

Innovatie heeft een groot aandeel in het sterker maken van Brabant door sport. Meer weten of je ideeën delen over innoveren binnen Brabant/BrabantSport? Neem contact op met Thirza.