Corona: Forse gevolgen voor sportief Brabant

Bron: Omroep Brabant - De klap van de coronacrisis wordt door sportend Brabant dubbel gevoeld. Enerzijds zijn er enorme financiële gevolgen. Zo is de schade voor onze provincie zo’n 150 miljoen euro. Anderzijds is het verenigingsleven stilgevallen wat leidt tot het gemis van een stuk sociale samenhang. Juist in Brabant, waar het hebben van een groot sociaal leven in het DNA van iedere Brabander zit, komt de Coronacrisis, met de daaraan gekoppelde maatregelen, extra hard aan.

Waar maak jij je meest zorgen over?
Directeur BrabantSport, Michel Reinders: “Sport draagt bij aan het woon-, leef- en vestigingsklimaat van Brabant. Dit klimaat staat momenteel enorm onder druk. BrabantSport is een facilitator van de energie van het maatschappelijk middenveld en de ambitie van bestuurlijk Brabant. Het maatschappelijk middenveld wordt nu zwaar geraakt. Dit resulteert in rake klappen in het sportieve domein op zowel sociaal, sportief, als financieel vlak. We proberen de sportsector ondersteuning te bieden waar mogelijk. Met praktische oplossingen voor vandaag en meer structurele tools en ingrepen voor morgen en overmorgen. Met als doel: Brabant sterker maken en houden door sport.”

Hoe groot is het structurele effect?
“De waardeontwikkeling van de sporteconomie volgt de trend van de totale economie. Als Nederland als gevolg van het Coronavirus in een economische recessie komt, werkt dit in ongeveer gelijke mate door in de sportsector. Financiële klappen bij het grootbedrijf en faillissementen bij het MKB werken direct door in de sport. Bestaande sponsorcontracten worden opgezegd en er is weinig bereidheid om nieuwe contracten aan te gaan. Gemeentelijke sportexploitaties (zwembaden, sportzalen en -velden) komen in zwaar weer. Deze gevolgen gaan we pas na verloop van tijd echt goed zien. Wie houdt zijn hoofd boven water en wie gaat kopje onder?”

Evenementen in Brabant
Sinds het begin van de crisis is er een reeks aan sportevenementen in Brabant afgelast of uitgesteld, een overzicht van de meest in het oog springende:

 • The Dutch Masters in Den Bosch
 • EK-squash in Eindhoven
 • Olympisch kwalificatietoernooi skateboarden in Tilburg
 • Olympisch kwalificatietoernooi zwemmen in Eindhoven
 • Olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal in Eindhoven
 • ZLM-tour door Brabant
 • Eindhoven Boxcup
 • Marianne Vos fietsfestival in Wijk en Aalburg
 • NK-springruiters Mierlo
 • Tennis Fed Cup play-off in Den Bosch
 • Libema Open in Rosmalen
 • Wereldkampioenschappen Baton Twirling in Eindhoven
 • CSI in Eindhoven

Naast deze lijst met evenementen is er nog een lange reeks van sporten waar de competitie voortijdig is beëindigd. Alleen over het betaalde voetbal en de hockeycompetitie is nog geen definitief besluit genomen.

Afgelasting of uitstel van evenementen heeft forse gevolgen. Volgens Michel Reinders zitten de knelpunten niet in de personeelskosten, maar meer in gedane investeringen:

 • Catering
 • Accommodatiehuur
 • Tribunebouw
 • Marketingkosten

“Daarnaast werken in de evenementenbranche veel ZZP’ers en mensen op deeltijdcontracten. Zij zien al hun werk verdwijnen.”

Hoe groot zijn de gevolgen hiervan?
NOC*NSF heeft becijferd dat de totale schade van corona voor de sport tot 1 augustus zo’n €950 mln. bedraagt. Dit is opgebouwd uit de volgende posten:

 • Weggevallen contributies sportverenigingen €140 mln.
 • Inkomstenderving kantines €150 mln.
 • Afgelasting of uitstel van (grote) sportevenementen €200 mln.
 • Inkomstenderving lokale ondernemers in de sport €300 mln.
 • Betaald voetbal €110 mln.
 • Inkomstenderving sportbonden €50 mln.

Het Brabantse aandeel in zowel bevolking als economie is zo’n 16% van het Nederlands totaal. De schade voor Noord-Brabant zou dan €152 miljoen zijn. “Onze provincie heeft naar verhouding veel verenigingen (zo’n 5.500 t.o.v. 25.000 totaal NL) dus dit getal is mogelijk nog wat hoger,” aldus Reinders.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de sociaal maatschappelijke effecten en de sportieve gevolgen voor zowel breedtesport als topsport.

Sociaal-maatschappelijke effecten
Alle sportverenigingen, fitnessclubs, profclubs en scholen hebben hun deuren tot tenminste eind april gesloten. Deze omgevingen, en dan vooral de sportverenigingen, leveren volgens BrabantSport grote sociaal-maatschappelijke waarde voor onze samenleving. “Het stilvallen van het verenigingsleven (het ‘cement van de Brabantse samenleving’) betekent dan ook een direct verlies aan maatschappelijke waarde als het gaat om elkaar ontmoeten, een nuttige dagbesteding hebben en sociale cohesie,” aldus Michel Reinders.

Sportieve waarde
De directeur van BrabantSport maakt zich ook zorgen over de breedtesport. “Hier geldt dat het stilvallen van alle sportbeoefening in groepsverband (vereniging, fitness, school) zal leiden tot een afname in bewegen, voor sommige groepen zelfs bewegingsarmoede.”

De beweegnorm zal de komende maanden door veel minder mensen gehaald worden dan normaal. Met name de groep 12-17-jarigen en de groep 65+ heeft last van het sluiten van groepssportvoorzieningen.

Voor mensen met een beperking of chronische aandoening is de situatie extra complex stelt Reinders: “voor hen is sport een middel om uit sociaal isolement te komen en anderen te ontmoeten. Dat gaat nu dus niet. Daarnaast is een deel van deze groep extra kwetsbaar voor het Coronavirus, denk bijvoorbeeld aan mensen met Diabetes type 2. Zij zullen nu minder snel naar buiten gaan om bijvoorbeeld een rondje te wandelen. Ze komen dan vaak niet aan de benodigde dagelijkse beweging en raken ontregeld. Mensen met een verstandelijke beperking hebben bovendien moeite te begrijpen wat er aan de hand is, wat leidt tot meer druk op hun sociale en professionele omgeving.”