BrabantSport; 3 miljoen euro voor sport in 2021

Goed nieuws voor de Brabantse sport! Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben het jaarplan van BrabantSport voor 2021 vastgesteld. Daarmee komt in 2021 vanuit de provincie 3 miljoen euro vrij voor de sector sport en kan BrabantSport samen met haar partners ook in 2021 werken aan een sterker Brabant door sport.

Lees hier het jaarplan van 2021.

Het belang van sport
Ons land is in 2020 door alle corona perikelen hard getroffen. Dat geldt ook voor Brabant en de sport. De (amateur)wedstrijdsport viel stil, onze talenten konden niet trainen, mensen met een beperking kwamen in een isolement én evenementen gingen niet door. Dit heeft invloed op de toekomstige kwaliteit en vitaliteit van de sportsector en de levendigheid van Brabant. Er moet voldoende te doen en te beleven zijn in Brabant en iedereen moet daar aan mee kunnen doen. Sport is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding van Brabanders en draagt bij aan de mentale weerbaarheid en vitaliteit van onze inwoners.

Dat beaamt ook gedeputeerde Wil van Pinxteren met Sport in zijn portefeuille: “Sport is, net als cultuur, recreatie en toerisme, van groot belang voor de levendigheid en leefbaarheid in onze steden en dorpen. En ook voor de werkgelegenheid, bedrijvigheid, het vestigingsklimaat en gezondheid is sport heel belangrijk. Daarom zetten we als provincie in op sport. Zo dragen we bij aan een Brabant, waar er genoeg te doen en te beleven is en waar iedereen aan mee kan doen of van kan genieten.”

De provincie heeft dus de ambitie de leefbaarheid en levendigheid van Brabant te versterken. Dat doel streeft zij onder andere na door middel van haar investering in sport. Na tien jaar incidentele financiering hebben Gedeputeerde Staten de ambitie om vanaf 2023 Sport een structureel onderdeel van haar begroting te maken. Begin 2021 wordt dit voorstel besproken in Provinciale Staten.

Publiek en privaat samen voor de sport
De provincie geeft hiermee een belangrijk signaal af: sport doet er toe en draagt bij aan een sterker Brabant. Michel Reinders, directeur BrabantSport: “De provinciale bijdrage vormt iets meer dan de helft van onze begroting. De betrokkenheid van de vele tientallen aanvoerders van ambitie heeft een grote rol gespeeld bij de koers van de provincie: publieke en private partijen slaan samen de handen ineen om Brabant sterker te maken door sport. In 2021 ondersteunen we Brabants talent op weg naar Tokyo en naar Parijs 2024. Ook helpen we – samen met partners – mensen met een beperking om meer te gaan sporten. We werken aan een doorstart van de evenementen, waaronder ook nieuwe ‘coronaproof’ varianten. En we maken innovatieve producten mogelijk voor de sport. Ondanks de covid-uitdagingen kunnen we zo Brabant via sport weer nieuw perspectief bieden.”