InnoBeweegLab

InnoBeweegLab is een non-profit innovatiecentrum, gevestigd in Eindhoven. Samen met eindgebruikers, bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen ontwikkelt InnoLabBeweeg nieuwe producten, diensten en methodes om sport, spel en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Zo kan het lab voor een bepaalde gemeente of wijk in kaart brengen welke beweegbehoeften inwoners hebben en bekijken welke sport- en beweegvoorzieningen daarbij nodig/kansrijk zijn, en kan het lab vervolgens onderzoeken in hoeverre er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen. Ook ondersteunt het lab ondernemers en andere initiatiefnemers bij de ontwikkeling van innovatieve producten en/of diensten voor sport, spel en bewegen. Dat gebeurt met kennis en dienstverlening (o.a. ondersteuning bij het testen van prototypen).

Meer weten over dit sportlab? Je leest er meer over via onderstaande link!
https://innosportlabsportenbew...

Partners