Actievoorwaarden win een reis naar Tokyo

BrabantSport stuurt de allergrootste Brabantse sportfan naar de Olympische Spelen in Tokyo. De Olympische Spelen vinden plaats van vrijdag 24 juli tot en met zondag 9 augustus 2020.

Het arrangement bestaat uit

  • Een reis voor 2 personen;
  • Rechtstreekse retourvlucht per KLM op basis van economy class inclusief
  • luchthavenbelasting;
  • 23 kg ruimbagage tijdens vlucht per persoon;
  • Hotelovernachtingen in een 3* hotel op basis van een gedeelde tweepersoonskamer;
  • Dagelijks (internationaal) ontbijt in het hotel;
  • Ontvangst op de luchthaven in Tokyo inclusief transfers naar het hotel en retour naar de luchthaven;
  • OV kaart t.w.v. 1.500 yen;
  • Één wedstrijdkaart (wedstrijd n.t.b.);
  • Boekingskosten, calamiteitenfonds en SGR.

De prijs is exclusief entreekaarten Team NL House, overige wedstrijdkaarten, reis- en annuleringsverzekering en reisbegeleiding ter plaatse. Winnaar kan deze zaken zelf regelen indien gewenst. Het betreft een reis voor 2 personen ter waarde van €6500. Voor deze winactie gelden de volgende actievoorwaarden:

Algemeen:
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door BrabantSport, gevestigd en kantoorhoudende aan Torenallee 3, 5617 BA te Eindhoven (hierna: "BrabantSport"), georganiseerde promotionele actie: ‘Win een reis naar Tokyo' (hierna: "de Actie").
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden.
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website.
1.4 BrabantSport is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat BrabantSport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door BrabantSport bekend worden gemaakt via de website.

Deelname:
2.1 De aanmeldprocedure van de Actie loopt van 9 maart tot en met 29 juni.
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich in te schrijven via https://www.brabantsport.nl/win-een-reis-naar-tokyo/. Overige acties van de deelnemer om te bewijzen dat hij/zij dé grootste Brabantse sportfan is, zijn naar eigen inzicht te bedenken.
2.4 Je kunt je als deelnemer net zo vaak aanmelden voor de Actie als je wilt.
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor alle Brabanders (geboren en getogen Brabanders. Je hoeft niet perse meer woonachtig te zijn in Brabant) vanaf 18 jaar.
2.6 Uit alle inschrijvingen en acties wordt één winnaar geselecteerd. Deze winnaar wint een reis voor twee personen. De winnaar mag zelf kiezen wie hij/zij meeneemt. Indien de 2epersoon minderjarig is, dient er sprake te zijn van een ouder/kind relatie of toestemming te zijn van de ouders.
2.7 BrabantSport heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Gegevensverzameling/ portretrecht:
3.1 De deelnemer geeft BrabantSport door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres voor het verzenden van e-mails van BrabantSport/het BrabantSport Magazine. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
3.2 De deelnemer kan zich te allen tijde afmelden van het BrabantSport magazine via de daarin opgenomen link.

Prijzen:
4.1 De winnaar wordt vastgesteld door een onafhankelijke jury.
4.2 De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door BrabantSport wordt toegekend.
4.3 De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-mailadres en/of telefoonnummer. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 De winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat zij bereid zijn op verzoek van BrabantSport mee te werken aan promotionele activiteiten. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen. De winnaar is bereid content te plaatsen op zijn/haar social media kanalen tijdens de reis waarbij @BrabantSportNL en #brabantsterkerdoorsport gebruikt worden.
4.5 Datum van de prijs is gepland voor 5-9 augustus (3 overnachtingen) onder voorbehoud van wijzigingen of door zaken buiten de invloed van BrabantSport om. Indien de reis niet door kan gaan vanwege bijvoorbeeld een negatief reisadvies of het annuleren van de Spelen vanwege de huidige uitbraak van het Coronovirus (of een andere belemmering voor de wereldwijde gezondheidssituatie), dan is BrabantSport hier niet voor aansprakelijk. De reis wordt in dergelijke gevallen geannuleerd. Door BrabantSport wordt dan een passend alternatief gezocht.

Aansprakelijkheid:
5.1 BrabantSport besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. BrabantSport is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie.
5.2 BrabantSport is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de door BrabantSport en/of door derden te verstrekken prijzen.
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen BrabantSport niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BrabantSport in het leven roepen.
5.4 BrabantSport is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer lijdt in verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden of andere technische faciliteiten in aanloop naar of tijdens de reis naar Tokyo.
5.5 BrabantSport is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
5.6 BrabantSport is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van BrabantSport gelden eveneens voor door BrabantSport ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden.

Klachten:
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk per mail via info@brabantsport.nl, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website ingediend worden. BrabantSport neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op.

BrabantSport
Wij maken Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. Dat doen we voor jou als Brabander, met steun van overheden, kennisinstellingen en sportbonden. Maar ook het Brabants bedrijfsleven doet mee. Organisaties zoals Univé, Omroep Brabant en Eindhoven Airport zien het belang van sport en investeren samen met ons…want sport maakt veel los.

Vragen over actie? Mail dan naar: info@brabantsport.nl

Partners