Businessclubleden

Maaspoort Den Bosch

Maaspoort Den Bosch is een multifunctionele sport- en evenementenaccommodatie, dat naast sportevenementen ook ruimte biedt voor vergaderingen, congressen, beurzen en bedrijfssportdagen. ‘Sport kan als vliegwiel gebruikt worden om allerlei doelen te realiseren’, zegt manager Remco van der Pot. ‘Het was dan ook niet de vraag óf we ons zouden aansluiten als Aanvoerder van Ambitie, maar wanneer. Wij geloven in de kracht van sport en in de krachten bundelen. Op die manier kunnen we sport naar een hoger plan tillen, in zowel de topsport, breedtesport als op het gebied van evenementen.

Metaforen
Remco ziet de sport en het bedrijfsleven elke dag samenkomen in de multifunctionele accommodatie die Maaspoort is. ‘Er zijn tal van metaforen te vinden tussen die twee. Neem het stellen van doelen, het samenwerken, de focus of het vertrouwen tussen mensen onderling… Daarnaast zien wij topsport als stip aan de horizon. Echte topsporters werken tot in detailniveau waarin echt alles moet kloppen. Van hetgeen dat je eet tot hoe hoog je hartslag moet zijn in training. Dit is precies de manier van werken waar wij naar streven. Vanaf het moment dat de bezoeker ons terrein op komt, naar de rode loper die uit ligt, tot het moment van afscheid. Topsport is de standaard waarnaar wij streven.’

Proces
Remco benoemt het belang van de weg die je aflegt in het bereiken van doelen. ‘In het bedrijfsleven meten we successen vaak aan verkoopcijfers en winstmarges; de manier om daar te komen is vaak ondergeschikt. Terwijl je ook meer naar het proces zou kunnen kijken. Dan zou je zien dat het bedrijf zich op andere gebieden ontwikkeld heeft of dat de medewerkers onderweg veel kennis hebben opgedaan.’ Kortom: er zijn andere doelen bereikt dan enkel bedrijfswinst op korte termijn. ‘Maar ik heb het idee dat er in het bedrijfsleven minder oog is voor die stroom aan de voorkant van het proces dan in de topsport, waar de voorbereiding nauwgezet uiteen wordt gezet om te pieken op het juiste moment en men de topprestatie durft uit te stellen naar een later moment.’

Onderscheidende provincie
De verbinding die BrabantSport tracht te maken, kan Remco dan ook bekoren. ‘De sport kan het niet alleen, het bedrijfsleven niet en de overheid niet. Hoe meer we de verbinding maken hoe beter. Het is mijn droom dat we over tien jaar daadwerkelijk een onderscheidende provincie zijn waar topsport, breedtesport, innovatie en sportevenementen op een hoog niveau worden bedreven en zich dat vertaald in het aantal mensen dat sport. Hoe meer mensen sporten en hoe meer aandacht hiervoor is, hoe groter de maatschappelijke en economische spin-off.’

Partners