Sportdromen worden werkelijkheid

Één keer per jaar geven we de bal aan de Brabander. Iedereen kan dan een projectplan indienen bij het BrabantSport Fonds. Waar het plan aan moet voldoen? Het moet bijdragen aan een gelukkiger én daarmee sterker Brabant door sport. We hebben vele mooie inzendingen gekregen. Na de selectie zijn er acht winnaars overgebleven. De initiatiefnemers achter de projectplannen hebben inmiddels allemaal een cheque ontvangen. Maar wie zijn deze initiatiefnemers, wat voor projectplan hebben zij ingediend en hoe gaan ze de financiële steun vanuit het fonds inzetten? Elke week lichten we het plan van een van de winnaars uit en krijg je alle ins & outs te horen. We trappen de reeks af met Sportdromen.

Sportdromen
Mensen met een beperking ervaren vaak veel drempels als het gaat om het vinden van passend sportaanbod. Voor deze groep mensen wil Lisanne, een van de bedenkers achter Sportdromen, die drempels verlagen of wegnemen, zodat ook zij over de streep worden getrokken om te gaan sporten. Dit doet Sportdromen door mensen letterlijk te laten dromen. ‘We willen mensen aansporen om na te denken over hun sportdroom. Wanneer ze dan hun droom opsturen, kunnen wij kijken of we deze uit kunnen laten komen’, legt Lisanne uit. Voor twee personen per gemeente gaat een sportdroom in vervulling. Echter kan iedereen die graag wil sporten maar niet meteen in aanmerking komen voor Sportdromen, rekenen op steun vanuit de provincie. ‘Iedereen met een sporthulpvraag wordt geholpen door een beweegcoach van Uniek Sporten Brabant. Zo hopen we uiteindelijk iedereen te helpen bij zijn of haar sportdroom.’

Realisatie
Het project Sportdromen is al uitgerold in Helmond en Lisanne geeft een voorbeeld van een van de dromen die zij daar al hebben kunnen realiseren: ‘Er was een man die uit een revalidatietraject kwam en die tijdens dit traject heel lang heeft gezwommen. Toen hij weer thuis kwam, wist hij niet de juiste wegen te bewandelen om het bewegen weer op te pakken. Zijn dochter zag de oproep van Sportdromen en zo hebben we ervoor gezorgd dat hij een heel jaar lang onder begeleiding weer kan gaan zwemmen. Dit soort voorbeelden tonen niet alleen aan wat er allemaal mogelijk is met het project, maar we hopen zo ook andere mensen te inspireren om te dromen.’

Steun
Om het project verder uit te rollen is er financiële steun nodig. ‘Niet in alle gemeenten zit een volwassenenfonds geïntegreerd, waardoor veel sportdromen normaal gesproken niet in vervulling zouden kunnen gaan. Maar met de financiële steun vanuit het fonds kunnen we het project in een jaar letterlijk in 14 Brabantse gemeenten wegzetten en per gemeente twee dromen realiseren. Hoe geweldig is dat!’