Samenwerking Met je hart en BrabantSport Fonds: meer sociaal contact voor eenzame ouderen

Het BrabantSport Fonds en stichting Met je hart starten nieuwe samenwerking die moet leiden tot nóg meer ontmoetingen voor eenzame ouderen. Hierdoor hopen we samen meer ouderen gelukkiger én daarmee sterker te maken, met sport als middel.

Stichting Met je hart creëert door heel Nederland structurele ontmoetingen om de eenzaamheid te verzachten. In Brabant zijn in zo’n 15 gemeenten teams van vrijwilligers actief die echt verschil maken. Directeur van stichting Met je hart, Aimée Romme: ‘Eenzaamheid onder ouderen is echt een probleem, en toch zien wij de ouderen niet als “zielige oudere”. Wij zien ze als mens, hele leuke mensen bovendien! Mensen die prachtige verhalen vertellen, grapjes maken, hun wijsheden delen en waarvan we veel kunnen leren. Onze teams van vrijwilligers stimuleren contacten en halen de mensen uit hun wereldje dat steeds kleiner wordt. Want, er zijn ouderen die dagen achtereen niemand spreken, geen bezoek ontvangen, weinig familieleden of vrienden zien. Het liefst willen we uitbreiden. Je wenst voor zoveel mogelijk mensen een waardevolle vriendschap, unieke ervaring of fijne ontmoeting. Maar daar hebben we vrijwilligers en bedrijven voor nodig. We zijn dan ook enorm dankbaar dat het BrabantSport Fonds de samenwerking met ons heeft gezocht. ’

Een samenwerking met het BrabantSport Fonds gaat nu leiden tot nóg meer ontmoetingen. In samenspraak wordt gewerkt aan het vergroten van een sociaal leven en daardoor minder eenzaamheid. Rondom grote sportevenementen worden activiteiten georganiseerd waar ouderen de kans krijgen om anderen te ontmoeten en vriendschappen te sluiten. BrabantSport-directeur Michel Reinders verduidelijkt de keuze voor de samenwerking met stichting Met je hart: ‘Wij willen met dit fonds iedereen in Brabant gelukkiger én daarmee sterker maken door sport. Daar horen ook de kwetsbare groepen bij. Stichting Met je hart is een fijne samenwerkingspartner omdat zij al kennis en expertise hebben van de doelgroep. Zij weten de mensen te bereiken en dat is een gewenst uitgangspunt in alle samenwerkingen die we aangaan. We willen bestaande initiatieven versterken en de netwerken die er al zijn vergroten.’

Meer informatie of inspiratie? www.metjehart.nl of www.brabantsportfonds.nl