Open inschrijving BrabantSport Fonds

Het BrabantSport Fonds is hét fonds dat Brabant gelukkiger én daarmee sterker maakt door sport. Één keer per jaar kan iedereen met een idee dat bijdraagt aan een van de fondsdoelstellingen een projectplan indienen. Vanaf 31 mei tot en met 30 juni is het voor iedereen mogelijk via www.brabantsportfonds.nl een plan in te dienen. Het fonds investeert maximaal 50% van het project waarbij de maximale investering vanuit het fonds €10.000 per plan bedraagt.

Waar normaliter het fonds zelf projecten scout, krijgen Brabanders, maatschappelijke organisaties en bedrijven nu zelf de kans een creatief, origineel en onderscheidend plan in te dienen. Voorwaarden hierbij zijn dat sport centraal staat. Daarnaast moet het idee passen bij één van de fondsdoelstellingen, op Brabant gericht zijn of Brabantbreed inzetbaar zijn en een projectduur hebben van minimaal 6 maanden. De startdatum van het project ligt voor 1 november 2021. Kijken of het idee past bij de voorwaarden van het fonds kan via de quickscan.

Lancering BrabantSport Fonds

Op 11 maart lanceerde BrabantSport het BrabantSport Fonds. Het fonds met als founding partners de provincie Noord-Brabant, Dirk Lips (Libéma), Robert van der Wallen, Edzo Doeve (Coöperatie DELA), Ben Mandemakers (DMG) en Eric van Schagen (Simac) koppelt sport aan maatschappelijke vraagstukken. Met dit initiatief wil het fonds een gezonde levensstijl onder Brabantse kinderen bevorderen, stress onder jongvolwassenen helpen terugdringen, eenzaamheid onder Brabantse ouderen verminderen en Brabanders met een beperking structureel helpen in beweging te brengen.

Kijk op www.brabantsportfonds.nl voor meer informatie.