Onderzoeker Aylin Post van InnosportLab de Tongelreep aan het woord...

Met de subsidie van het TeamNL centrum Zuid van BrabantSport worden mooie dingen gedaan. Dat wordt duidelijk als we praten met Aylin Post. Zij is erg blij met deze financiële injectie die ze ontvangt via het TeamNL centrum Zuid. Goed geïnvesteerde middelen die terecht komen bij het InnoSportLab de Tongelreep in Eindhoven. Hier wordt het onderzoek van Aylin afgerond. Een onderzoek met een stevige looptijd. Haar in 2018 gestarte onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG in samenspraak met de KNZB loopt door tot oktober 2022.

PUZZEL
Aylin werd geboren in het midden van het land en pendelt tegenwoordig tussen Groningen (vriend) en Eindhoven (zusje). “Dat verdeel ik mooi over de week. Mijn zusje komt uit de zwemsport en was heel talentvol in de jeugd. Ze was Nederlands kampioen bij de junioren en jeugd, maar haalde niet een EK of WK. (Lacht) Ik wel. Ik stond in 2019 in het oranje op een WK en ga dit jaar naar de EJK in Rome. Niet om deel te nemen, maar om zwemmers te analyseren. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn onderzoek. Het komt neer op het vier jaar lang volgen van sporters, in dit geval zwemmers. We ontrafelen waarom ze zo hard zwemmen. enzovoorts. We kijken dus veel verder dan alleen de makkelijkste optie om zwemtalent te herkennen; de geklokte tijden. We analyseren de zwemprestaties door naar verschillende aspecten van de zwemmer te kijken. Denk dan aan lichaamsmaten, fysiologie, techniek, tactiek en mentale aspecten. Met al die stukjes informatie leggen we een puzzel over hoe de prestatie tot stand komt en hoe dat verandert over de tijd.”

OVER HET HOOFD ZIEN
De persoonlijke doelstelling van Aylin is niet slechts een prachtig wetenschappelijk eindproduct, maar juist iets dat ook ten behoeve van de sportwereld handzaam is in de praktijk. Haar hoofddoelstelling is dan ook impact maken binnen de sportpraktijk! Een belangrijk uitvloeisel daarvan is het maken van een sterk talentprogramma. Daarnaast is haar motivatie ook voortgekomen uit de ergernis die ze ervaart als tijdens selectiemomenten alleen gekeken wordt naar prestaties in het hier en nu. “ Door alleen te kijken naar de prestatie en niet naar hoe de prestatie tot stand is gekomen (de context), is de kans groot dat je talentvolle sporters (bijvoorbeeld laatrijpe sporters) over het hoofd ziet. Niet ieder talent is op jonge leeftijd al de beste, er zijn genoeg sporters die pas op latere leeftijd tot successen komen. Het is dan ook van belang dat bonden, ook andere dan de KNZB, dit gaan inzien en meer gaan kijken naar de potentie van een sporter. Het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling (niet alleen in tijd maar ook kijken naar de onderliggende kwaliteiten) is een werkwijze die daar bij past. Dat betekent voor sporters dat ze wat vaker meedoen aan testen en metingen. ‘Een onderzoek zoals dit waar we in vier jaar heel veel nuttige data ophalen, is van groot belang voor de sportwereld. Om te beginnen hier in Brabant, maar zeker ook in de rest van ons land. Super dat hier in Eindhoven de mogelijkheid geboden wordt om op deze innovatieve wijze te kunnen werken!”