Brabant uniek in relatie topsport en onderwijs

Goed onderwijs is belangrijk voor ieder kind. Voor jonge, aankomende topsporters dus ook. Met name voor de periode na de sportcarrière. Het is soms lastig te combineren, maar in Brabant zijn geweldig mooie voorbeelden te vinden van het combineren van beide trajecten. De sporters van ons TeamNL centrum volgen een op hen afgestemd topsportprogramma. De jongste sporters zitten veelal nog op het voortgezet onderwijs. Het TeamNL centrum van BrabantSport werkt samen met verschillende Topsport Talentscholen; het Rodenborch-College in ’s Hertogenbosch en Parmant Scholen in Eindhoven. Paulien Senssen, Teamleider Topsport klas 1 t/m 6, mavo, havo, vwo van het Sint-Joriscollege in Eindhoven geeft een kijkje in de keuken.

Samenwerking
Paulien, inmiddels 47 jaar en was in een ver verleden zelf topsporter. “Klopt, ik turnde op hoog niveau. Ten behoeve van mijn sport zat ik op het turninternaat op Papendal. Tegenwoordig is er door deze drukke baan en mijn gezin niet echt veel tijd meer over om te sporten. Gelukkig ben ik wel in de sportwereld gebleven door mijn werk op deze school. Wij zijn één van de 30 Topsport Talentscholen in Nederland. Mijn doelstelling is dat iedere leerling met een diploma die voor hem/haar het best passend is, onze school verlaat. Door heel nauw samen te werken met het TeamNL centrum van BrabantSport en rechtstreekse contacten met de coaches zorgen wij voor een zo goed mogelijke setting. Waar veel andere scholen zich wat aanpassen aan sporters (vakken laten vallen of vrijaf geven voor wedstrijden) pakken wij het veel groter aan. Wij onderscheiden ons door maatwerkconstructies aan te bieden. Hier in Eindhoven hebben we de infrastructuur en de begeleiding om topsport écht voorop te stellen. Het zit in het DNA van de school. Ook in dat van de docenten, want zonder hen gaat het niet lukken. Het is niet altijd simpel, zo passen we bijvoorbeeld het hele lesrooster van alle 300 topsport leerlingen aan zodat alle trainingen erin passen.”

Talent Skills
Paulien vervolgt. “Wij zijn een hele grote school en dat maakt ons uniek in Nederland. Bij ons volgen de leerlingen in de onderbouw het programma ‘Talent Skills’ een lesprogramma dat opgezet is door het TeamNL centrum van BrabantSport, samen met collega Topsport Talentschool het Rodenborch-College in Rosmalen en onze school. Het zijn lessen waarin we de aankomende topsporters kennis laten maken met alle vaardigheden die je straks nodig hebt. Voorbeelden zijn het omgaan met tegenslag, zelfregulatie, keuzes leren maken, communicatie en meer van dat soort thema’s. Leerlingen worden daardoor eerder zelfstandig, wat noodzakelijk is. Er zijn leerlingen die vanaf 16 jaar op zichzelf moeten gaan wonen op de Topsportcampus van BrabantSport.

Sport zit in het DNA van onze school
Paulien Senssen

Vervolgopleiding
Het is ook van belang dat onze leerlingen goed doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dat zijn veelal grote scholen, denk aan Fontys of het Summa College hier in Eindhoven. De overstap is heel groot en kent een gevaar van uitvallen. Hier op mijn school zit ik letterlijk vlak naast de leerlingen. Ze lopen gewoon binnen om iets te bespreken. Het is hier in tegenstelling tot die grote onderwijsinstellingen ook allemaal op één locatie gevestigd. Met de vervolgopleidingen bespreken we deze zaken en hier geven we onze leerlingen veel voorlichting over deze toch wel grote vervolgstap.”

Passende cycli
Om te voorkomen dat talentvolle sporters mogelijk uitvallen na hun tijd op het Sint-Joriscollege wordt meer gedaan dan slechts voorlichting geven over de vervolgopleiding. De ontwikkelde aanpak voor een passende studiekeuze wordt gehanteerd. “Dat zijn cycli die we zowel in het voorexamenjaar als in het examenjaar hanteren. Hiermee begeleiden we onze leerlingen in samenwerking met de MBO, HBO en WO naar hun vervolgtraject. Ook potentiële instromers in een TeamNL programma mogen al direct aanschuiven bij deze bijeenkomsten, zodat de overstap naar Eindhoven vloeiender kan verlopen. Als laatste werken wij intensief samen met andere Topsport Talentenscholen binnen onze provincie. Dat zijn naast het Rodenborch-College ook RSG ‘t Rijks in Bergen op Zoom en het Koning Willem II College in Tilburg. We wisselen veel ervaringen uit en bespreken geregeld casussen. Het is wellicht typisch Brabants om op deze manier heel laagdrempelig samen te werken. Ja, dat is eigenlijk ook een vorm van gastvrijheid. Het topsportklimaat in Brabant is professioneel!”