Arriva nieuwe koploper BrabantSport Fonds

Arriva sluit aan bij BrabantSport Fonds! We zijn enorm trots dat de openbaar vervoerorganisatie vanaf nu onderdeel uitmaakt van de unieke samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en het Brabantse bedrijfsleven. Arriva gaat als koploper binnen het fonds meer maatschappelijke projecten ondersteunen samen met founding partners Libéma, Coörperatie DELA, De Mandemakers Groep en Simac. Deze indrukwekkende groep bedrijven dragen allen bij aan een gelukkiger én daarmee sterker Brabant door sport.

Midden in de samenleving
Arriva staat als openbaar vervoerorganisatie midden in de samenleving. Regiodirecteur Zuid-Nederland, Jan Pieter Been, is blij met de nieuwe samenwerking: “Als vervoerder én als werkgever doen we er alles aan om onze reizigers en onze medewerkers actief onderdeel te laten zijn van een gezonde, duurzame en eerlijke wereld. Iedere dag opnieuw en iedere dag een beetje beter. Met hart voor de wereld waarin we leven en oog voor de mensen om ons heen. Het BrabantSport Fonds sluit daar naadloos bij aan. Door iedereen de kans te geven om te genieten van de vele voordelen van sport. Ook de mensen die daar soms een steuntje in de rug bij nodig hebben.”

Iets terugdoen voor Brabant
Manager Partnerships van het BrabantSport Fonds, Marcel Balkestein: Arriva is als aanvoerder van ambitie al jaren betrokken bij BrabantSport. Ze kennen onze organisatie en geloven net als wij dat sport een verbinder is voor een krachtig Brabant. Fantastisch dat Arriva nu een stap verder gaat om als Koploper van het BrabantSport Fonds zich in te zetten om samen met ons duurzame impact te maken met als doel Brabant gelukkiger te maken door middel van sport. ”

Met deze nieuwe samenwerking wil Jan Pieter Been met Arriva graag iets terug doen voor de Brabantse samenleving: “Arriva zet zich dagelijks in voor iedereen, ook voor de mensen die soms een steuntje in de rug nodig hebben door een lichamelijke of geestelijke beperking, door sociaal isolement, door ziekte of stress, of door welke drempel dan ook. We verbinden sport en mobiliteit en investeren zo in de toekomst. Op deze mooie manier doen we graag iets terug voor de samenleving waar wij als bedrijf ons bestaansrecht aan ontlenen.”