Uniek Sporten

Sporten biedt voordelen voor gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Voor mensen met een beperking is dit geen vanzelfsprekendheid. In Brabant hebben we extra aandacht voor deze bijzondere groep sporters. Daarom steunt BrabantSport de ambitie om 50.000 extra mensen met een beperking aan het sporten te krijgen voor 2020. Hierbij werken we samen met een groot aantal lokale en landelijke partners.

Manieren waarop we bijdragen aan Uniek Sporten:

Hulpmiddelen

De hulpmiddelen die iemand in het dagelijkse leven gebruikt, zijn vaak niet geschikt voor het sporten. Om mobiel te zijn in huis heb je bijvoorbeeld een andere rolstoel nodig dan om een goede backhand te kunnen slaan op het tennisveld. Sporters in Brabant kunnen via Wheels2Sport verschillende hulpmiddelen uitproberen om te kijken welke sport het beste bij ze past.

Zichtbaarheid en bekendheid

Het aanbod van sportieve activiteiten bij verenigingen is belangrijk voor mensen met een beperking. Daarnaast moet de bekendheid van de mogelijkheden verbeteren. BrabantSport gaat aan de slag om de bekendheid rond Uniek Sporten bij de doelgroep te verhogen. 

Evenementen

Sportevenementen vormen een geweldige inspiratie om mensen in beweging te krijgen. Brabant kent een gevarieerd palet aan evenementen; specifiek voor Uniek sporten, evenementen die regulier en Uniek Sporten combineren en topsportevenementen met side-events gericht op de doelgroep. Voor de organisatie van side-events rondom Uniek Sporten heeft de provincie Noord-Brabant een speciale subsidieregeling.

Kijk voor meer informatie op www.unieksportenbrabant.nl

 

WK Handboogschieten

In 2019 is het WK Handboogschieten voor zowel reguliere als paralympische handboogschutters in Brabant. Dit is hét moment waar de wereldtop zich kan kwalificeren voor de Spelen van Tokyo 2020. Wij zijn trotse partner van dit evenement.

Uniek Sporten

Mensen met een beperking weten vaak niet welke mogelijkheden er voor hen zijn om te sporten. Uniek sporten bevordert het sportaanbod voor mensen met een handicap en brengt sporters en aanbieders van de sport met elkaar in contact. www.unieksportenbrabant.nl