Sport is de basis

Een economisch sterk Brabant wordt nog mooier als we ook zorgen voor een goed woon-en leefklimaat. Als we zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat talent de ruimte krijgt om zich te ontplooien. Dit hebben we in Brabant hard nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat de sport in Brabant hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Sociaal- maatschappelijk en economisch.

BrabantSport bereikt samen met partners doelen die eerder onbereikbaar leken. Dat doen we door innovaties, evenementen, topsport en talentontwikkeling te ondersteunen en samen te brengen.

Samen met CTO Zuid, Sports and Technology en Team Brabant Sport maken we Brabant sterker door sport.