Voorwaarden Marathon Eindhoven Challenge

ACTIEVOORWAARDEN

“BrabantSport Marathon Eindhoven Challenge”

De BrabantSport marathon Eindhoven challenge is een initiatief van BrabantSport. BrabantSport helpt als sponsor van de Marathon Eindhoven 5 Brabanders hun droom rondom dit evenement waar te maken.

Artikel 1. DEFINITIES

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Deelnemer(s): onder deelnemer(s) wordt verstaan de individuele deelnemers die als deelnemers aan de challenge geregistreerd zijn bij de organisatie. Deelname aan de challenge is uitsluitend mogelijk voor natuurlijke personen. Minimale leeftijd voor de 5 km is 14 jaar. Voor de 10 en de ½ marathon 16 jaar en de marathon 18 jaar.
B. Organisatie: onder organisatie wordt verstaan BrabantSport.

Artikel 2. INSCHRIJVING

 1. De inschrijving voor de challenge start op 18 juni en kan tot en met 30 juni 2019;
 2. De inschrijving voor de challenge vindt plaats via de website www.brabantportl.nl;
 3. Uit alle inschrijvingen/motivaties worden 5 Brabanders geselecteerd. Iedereen wordt persoonlijk via mail over de uitslag geïnformeerd;
 4. De deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren bij aanmelding. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen.

Artikel 3. DEELNAME

 1. De minimale leeftijd van de deelnemer is 14 jaar voor de 5 km en 16 jaar voor de andere afstanden.


Artikel 4. PROGRAMMAONDERDELEN

 1. Aan de hand van een exclusief programma helpt BrabantSport geselecteerde deelnemers om hun doel te bereiken. Alle deelnemers krijgen een gepersonaliseerd trainingsschema. 
 2. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.
 3. Het programma duurt ruim 3 maanden en de inhoud van het programma is – onder voorbehoud - als volgt:
 • Bodyscan + inspanningstest bij het EnergyLab;
 • Een gepersonaliseerd trainingsprogramma;
 • Schoenpakket, wedstrijdtenue en startnummer;
 • Hotelovernachting in Hotel Pullman Eindhoven Cocagne in de nacht voorafgaand aan de Marathon Eindhoven, inclusief een pasta party;
 • Drie gezamenlijke bijeenkomsten, waarbij je in contact komt met sporters van Team Brabant Sport en experts van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO Zuid) met informatie over trainingen, voeding etc.

Artikel 5. INZET DEELNEMERS

 1. Deelnemer geeft toestemming om zijn/haar verhaal via kanalen van BrabantSport en die van de partners (o.a. Omroep Brabant en Marathon Eindhoven) te mogen delen;
 2. Deelnemer maakt zelf content voor eigen social media kanalen met oa @BrabantsportNL @marathoneindhovenen #BrabantSterkerDoorSporten;
 3. Deelnemer geeft toestemming voor het laten volgen van de voortgang door Omroep Brabant en de uitzending hiervan.

Artikel 6. VOORBEHOUD WIJZIGINGEN

 1. De organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma en voorwaarden.
 2. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden de challenge te annuleren.

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan de challenge is te allen tijde geheel op eigen risico.
 2. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan de challenge van 13 oktober 2019.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). Daarnaast dient de deelnemer te beschikken over een adequate ziektekostenverzekering.
 4. De deelnemer moet verzekerd zijn voor deelname aan een sportieve prestatie. Indien de verzekeringsmaatschappij van de deelnemer dit heeft uitgesloten dan dient de Deelnemer zich hiervoor apart te verzekeren.

Artikel 8. PORTRETRECHT

 1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond het event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. Deze beelden zijn niet voor commercieel gebruik.

Artikel 9. VEILIGHEID

 1. De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.

Artikel 10. OVERIGE

 1. In geval van onduidelijkheid in en/of onvolledigheid van de spelregels, besluit de organisatie wat de handelswijze moet zijn.


VRAGEN?

Neem dan contact op met BrabantSport via: info@brabantsport.nl