De innovatieagenda van BrabantSport

Innovatie zit in het DNA van Brabant. Onder meer op het domein sport. Er zijn vele organisaties, waaronder fieldlabs bezig met innovaties, ieder op een ander domein. Bij BrabantSport proberen we de verschillende innovaties en expertises te clusteren zodat learnings met elkaar gedeeld kunnen worden en we nog meer rendement uit de verschillende innovaties halen. Want, door te innoveren kunnen we topsportprestaties optimaliseren. Hiermee zorgen we dat Brabantse topsporters een hoger niveau bereiken, maar ook dat topsporters van buiten Brabant naar onze provincie komen. Sinds dit jaar werken we daarom vanuit een innovatieagenda. Hierin staan een aantal projecten waar we ook op korte termijn resultaten van verwachten. Zo kunnen we innovaties ook SMART doorvoeren in de (top)sport infrastructuur van Brabant.

De projecten die op de BrabantSport innovatieagenda staan zijn afkomstig van de agenda’s van de bonden (KNZB, KNGU en KNWU) waarvoor we vanuit BrabantSport home of TeamNL de topsportprogramma’s faciliteren. De projecten worden opgepakt door de Innosportlabs Tongelreep, Gymnastische sporten en het Urban Sports Performance Centre samen met de betrokken sportbonden.

We lichten een aantal projecten graag even kort uit, want ook op deze manier maken we Brabant sterker door sport.

Fotos voor bij interview Harmen 4

Hightech trainingstool voor BMX Freestyle

Een van de projecten op de innovatieagenda wordt uitgevoerd door het FieldLab “Urban Sports Performance Centre”. Zij ontwikkelen een trainingstool voor BMX Freestylers waarmee rijders, coaches en anderen continu in staat zijn om de prestaties te monitoren. Hierdoor werken we aan een gerichte verbetering. De kern van de tool “het Sports Motion Cature System” is door het FieldLab zelf ontwikkeld. Het real-time trackingsysteem combineert met andere meetsystemen zoals hartslag, vermoeidheid, houding en kijkgedrag. Al deze data samen brengen we samen op één dataplatform. En dat is erg handig! Prestaties zijn zo makkelijker te onderzoeken en te vergelijken, waardoor er weer gerichte feedback gegeven kan worden en dus topsportprestaties verbeteren.

Foto Keerpunt

Wereldwijd uniek AI-gedreven, 3D-Analysesysteem voor de zwemsport

Het InnoSportLab de Tongelreep is ook druk bezig met het ontwikkeling van een trainingstool. Maar dan weer een van een hele andere aard. Zij ontwikkelen namelijk het analysesysteem voor de zwemsport. Zwemmen is een technische sport. Uit analyses van WK wedstrijden blijkt dat Nederland vooral goed is in starten en keren, maar er is nog meer te winnen in het zwemmen an sich. Er is dus behoefte aan het analyseren van de zwemslag. Hier bestaat een 3D-beweging analysesysteem voor. Echter duurt het uren voordat de data hiermee teruggekoppeld worden aan de coach en zwemmers. Met het ultieme doel voor ogen om direct, real-time inzicht te kunnen verstrekken, is InnoSportLab de Tongelreep aan de slag gegaan met een nieuw wereldwijd uniek AI-gedreven 3D-analysesysteem. De zwemmer wordt door dit systeem in zijn geheel onderwater driedimensionaal gereconstrueerd en op geautomatiseerde wijze vertoond. Daardoor is het mogelijk om de zwemtechniek direct te analyseren en hierover realtime feedback te verstrekken aan de coach en de sporter.

Fotos voor bij interview Harmen 1

Trainingsbelasting kwantificeren met draagbare sensortechnologie in het (top)turnen

Het InnoSportLab in ’s-Hertogenbosch houdt zich bezig met trainingsbelasting van turntrainingen. Zij willen zoveel mogelijk geautomatiseerd een inschatting kunnen maken van de interne en externe trainingsbelasting. En daarvoor is het belangrijk om trainingsbelasting kwantificeerbaar te maken. Door middel van draagbare sensortechnologie verrichten zij nu de eerste metingen. Uit alle data die zij ophalen werken zij steeds verder toe naar het kwantificeerbaar maken van trainingsbelasting. En dit kan uiteindelijk weer bijdragen aan een beter welzijn en daardoor betere prestaties van de topsporters.

Fotos voor bij interview Harmen 3

3D spierecho voor meer inzicht in het vermogen dat spieren kunnen leveren

Het PSV Top Performance Center is een open netwerkorganisatie waarbij samenwerking wordt gezocht met verschillende experts. Zo werken zij samen met het InnoSportsLab zwemmen en is een van hun projecten opgenomen binnen de BrabantSport innovatieagenda. Het gaat om een project waarbij onderzocht wordt hoe 3D spierechografie ingezet kan worden om de belastbaarheid van spieren en spierarchitectuur in kaart te brengen. Het doel is om meer inzicht te geven in het vermogen dat spieren kunnen leveren en hoe dit door training te verbeteren is. Daarnaast wordt gekeken naar herstel na blessures en blessurepreventie. Waar mogelijk worden uitkomsten direct gebruikt in de training en begeleiding van sporters.

Meer weten over een van deze projecten? Neem contact met ons op via info@brabantsport.nl.

Partners