InnoSportLab De Tongelreep

‘Opvallend dat wij in Brabant snel tot afspraken
InnoSportLab De Tongelreep is een plaats waar sport, bedrijfsleven en wetenschap elkaar ontmoeten. ‘Met als doel de sport te ontwikkelen door middel van sportinnovatie: de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe producten en diensten’, zegt Roald van der Vliet, directeur van InnoSportLab in Eindhoven. ‘Als einduitkomst streven wij prestatierendement, economisch rendement en sociaal-maatschappelijk rendement na – meer kinderen laten bewegen, volwassenen aan het sporten krijgen en eenzaamheid tegengaan.’

Ideale dirigent
Om op dat laatste vlak - een gezondere en vitale maatschappij – iets te kunnen bereiken is er een overkoepelende organisatie nodig, zegt Roald. En die vond hij in BrabantSport. ‘Aanvankelijk was InnoSportLab gericht op de topsport, maar met de jaren is ons doel breder geworden. We vertegenwoordigen nu ook sportevents en talentontwikkeling in zowel de top- als breedtesport. Daarnaast werk ik voor de KNZB, maar vertegenwoordig ik ook de samenwerking met universiteiten, het bedrijfsleven en uiteraard de sport. In een team heb je iemand nodig die het spel – in dit geval de kennis en samenwerking – verdeelt en BrabantSport is de ideale aanvoerder waarbij ik me een echte partner voel.’

Fundament
De sport in Brabant kan nog sterker worden wanneer er een businesscase ontwikkeld wordt, vindt Roald. ‘Met elkaar sponsoren zit het in Brabant wel goed. We gunnen het elkaar. Ik weet niet of dat hier nu zo anders is dan in Rotterdam of Amsterdam, maar het valt mij op dat wij in Brabant snel tot afspraken komen, zonder veel formaliteit. Bovendien kenmerkt Brabant zich in het ondernemerschap. Neem Eindhoven. Philips heeft hier de zelfstandigheid aangewakkerd en daar werken wij nog steeds op verder. Met Brainport zitten hier veel slimme mensen. Als je dat soort ontwikkelingen en zaken bij elkaar kunt brengen over heel Brabant met als fundament een businesscase op basis van toegevoegde waarde voor alle partijen – en dus niet: ‘Wil jij sponsoren, alsjeblieft?’ -, dan kunnen we de sport nog veel verder brengen. Mijn droom is dan ook dat we de meest excellente innovaties ontwikkelen die leiden tot een betere sportontwikkeling, economisch rendement en een gelukkige, fitte burger.’