zondag 20 april 2014
 
LSR-opleiding werpt vrucht af binnen GGZ

GGZ inGeest biedt sinds november 2011 de landelijk gecertificeerde opleiding Leider Sportieve Recreatie niveau 2 (LSR 2) aan cliënten aan. De opleiding wordt verzorgd door de NSA die de leraar, de persoonlijke coaching, de PVB-afname (examen) en administratie voor haar rekening neemt. De heer Peter Weyers, stafadviseur en projectleider binnen GGZ inGeest is binnen de organisatie verantwoordelijk voor de interne afstemming, ondersteuning, informatie aan cliënten, fondswerving, EHBSO en de evaluatie van de opleiding.

LSR en leefstijlcoaching
De LSR-opleiding sluit volgens Peter Weyers goed aan bij de leefstijlcoaching als speerpunt voor GGZ-clienten. Dat wil zeggen dat bewegen, goede voeding, middelengebruik, persoonlijke verzorging, werk-activiteiten integraal onderdeel van de behandeling wordt. Daarnaast motiveert de opleiding cliënten zichzelf te ontwikkelen en het belang van een gezonde leefstijl uit te dragen. Het biedt hen een goede mogelijkheid om sociale contacten te bevorderen en is bovendien leuk om te doen!
GGZ inGeest deelt daarom graag haar ervaringen om ook andere GGZ-instellingen te informeren.

Peter Weyers: 'Dankzij sponsoring door het Fonds Psychische Gezondheid konden wij in 2011 op zoek naar een gecertificeerde opleiding waarvoor geen vooropleiding vereist was en die snel kon starten. De NSA voldeed hieraan en kon ervoor zorgen dat we al in november van dat jaar konden starten met de opleiding voor 14 zeer gemotiveerde studenten bestaande uit een mix van 18 tot 45 jarige mannen en vrouwen van zowel allochtone als autochtone afkomst. Deze leuk samenwerkende groep neemt naar verwachting al voor de zomer van 2012 het diploma in ontvangst.

Kansen voor client én organisatie
Een LSR-opleiding wordt binnen een GGZ-instelling tweeledig ingezet: voor cliënten en voor de organisatie. Cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen kennen grote gezondheidsrisico's. Omdat de lichamelijke gezondheid van GGZ-cliënten uitermate belangrijk is voor de verbetering van levensverwachting en de kwaliteit van leven, maakt GGZ inGeest 'leefstijlcoaching' integraal onderdeel van de behandeling. Daarnaast wil GGZ inGeest cliënten ondersteunen bij herstel en maatschappelijke participatie en meer ervaringsdeskundigen inzetten in het primaire proces. De LSR-opleiding voor cliënten is daar onderdeel van.

'Het mes snijdt met de LSR-opleiding voor onze instelling aan twee kanten. Cliënten kunnen zich persoonlijk ontwikkelen, werkervaring opdoen en krijgen de mogelijkheid betaald werk te verwerven via het diploma dat ze op zak hebben. Daarnaast kunnen zij na de opleiding als assistent-sportbegeleider worden ingezet binnen onze eigen organisatie. De assistent sportbegeleiders kunnen de sportbegeleiders van GGZ inGeest ondersteunen en op die manier zorgen voor: meer veiligheid door aanwezigheid van een extra beroepskracht en meer persoonlijke aandacht voor sportende cliënten. Een waardevolle aanvulling aangezien zij ervaringsdeskundig zijn met betrekking tot psychiatrische aandoeningen van clienten en zij ook het nut van beweging en leefstijl vanuit de eigen ervaring aan andere cliënten duidelijk kunnen maken. Persoonlijke aandacht kan drempelverlagend werken en continuïteit in het sporten bevorderen' aldus Peter Weyers.

Ervaren docenten en prettige samenwerking
Ondanks dat het aanbieden van een dergelijke opleiding een flinke cursusadministratie met zich meebrengt gezien het grote aantal (beoordelings)formulieren dat per cursist moet worden ingevuld, zijn wij erg tevreden over de keus die wij hebben gemaakt voor deze NSA-opleiding. Wij ervaren zeer korte lijnen en een prettige samenwerking met de kantoororganisatie van de NSA én de ervaren docenten. De goede focus op de praktijk en de persoonlijke coaching van cliënten bij de cursus, maken dat wij deze opleiding zeker ook aan andere GGZ-instellingen aanraden. Indien gewenst vertel ik graag meer over onze ervaringen of beantwoord ik eventuele vragen van GGZ-instellingen. Neem gerust contact met mij op!'. (Peter Weyers, Bureau Kwaliteit en Beleid GGZ inGeest T 020 788 51 04).

Voor meer inhoudelijke informatie over LSR-opleiding kunt u contact opnemen met consultant Peter van Diermen via T 088246 81 00 of via P.van.Diermen@sportalliantie.nl.

Najaar 2012: start LSR-opleiding (open inschrijving) Arnhem
Naast het feit dat LSR-opleidingen op maat worden aangeboden binnen o.a. GGZ-instellingen, ROC's, Penitentiaire inrichtingen e.d. biedt de NSA de opleiding ook aan als open inschrijving. In het najaar van 2012 start weer een open inschrijving voor de opleiding Leider Sportieve Recreatie (niveau 3) in de omgeving Arnhem.

Geinteresseerd? Neemt u dan contact op met consultant Peter van Diermen via T 088246 81 00 of via P.van.Diermen@sportalliantie.nl.

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant