donderdag 17 april 2014
 
Cursus Vrijwilligerscoördinator

In de jaarlijkse verenigingsmonitor, uitgevoerd door het Mulier Instituut, is aangegeven dat na de 'leden', het 'kader' binnen sportverenigingen nog steeds een groot knelpunt is.

De Nederlandse Christelijke Sport (NCSU) heeft op de monitor een vervolg gegeven door in 2011 een enquête te houden onder haar leden. Naar aanleiding van de analyse van de uitkomsten van deze enquête, die is uitgevoerd door de NSA, biedt de NCSU verenigingen nu de cursus Vrijwilligerscoördinator aan. 

Ook uw vereniging kan profiteren van de uitkomst van deze enquête en tegen een zeer gereduceerd bedrag deelnemen aan de cursus!

Het doel van de cursus (bestaande uit vijf bijeenkomsten van elk één dagdeel) is het opleiden van coördinatoren zodat zij in staat zijn zelfstandig het vrijwilligersbeleid van de sportvereniging vorm en inhoud te geven.

Hieronder vindt u meer informatie over de cursus.

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen centraal staan:
1. beleid, begripsbepaling en afbakening;
2. verenigingsanalyse en nulmeting;
3. motivatiemanagement en werven van vrijwilligers;
4. behoud van vrijwilligers (plaatsen, begeleiden, bevorderen van deskundigheid en afspraken maken);
5. uitwisselen van ervaringen en adviseren bij knelpunten (terugkombijeenkomst).

Aan het eind van iedere bijeenkomst worden huiswerkopdrachten verstrekt die met elkaar worden besproken. Het sponsorbeleid van uw vereniging krijgt op deze manier al tijdens de cursus vorm.

Beoogd resultaat
Aan het eind van de cursus heeft u de volgende resultaten bereikt:
• uw vereniging of organisatie beschikt over één of meerdere goed uitgeruste vrijwilligerscoördinatoren;
• vrijwilligers (én bestuurders) hebben een centraal aanspreek- en aansturingpunt;
• er is structurele aandacht voor het werven, begeleiden, belonen en behouden van vrijwilligers;
• specifieke knelpunten bij uw vereniging of organisatie zijn aangepakt.

Kosten
U kunt met uw vereniging deelnemen voor het gereduceerde bedrag van € 500,- (excl. btw) per vereniging. U kunt met maximaal vier verenigingskaderleden deelnemen. De kosten voor extra cursusmappen voor de 2e, 3e en 4e aanmelder vanuit een vereniging bedragen €30,- per cursusmap.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie.
U kunt ook contact opnemen met Bep Timmer via B.Timmer@sportalliantie.nl of telefonisch via 088 246 81 00.

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant