vrijdag 18 april 2014
 
Gehandicaptensport Brabant; Goed van start!

"Door samenwerken is sporten met een beperking géén handicap in Brabant"

Gehandicaptensport Brabant is een feit en is goed van start gegaan als hét aanspreekpunt voor de Brabantse sporter, Brabantse sportaanbieders, Brabantse gemeenten, organisaties en instellingen. Het accent ligt op de uitvoering van werkzaamheden welke direct effect hebben voor de Brabantse sporter, een pro -actieve inzet en / of als antwoord op een hulpvraag ( inzet van deskundigheid en advies). De Brabantse regio's waar de sportinfrastructuur voor gehandicaptensport ontbreekt of onvoldoende aanwezig is, hebben hierbij prioriteit.

Samenwerken
Samenwerken en verbinden zijn de sleutelwoorden. De komende jaren wordt er gewerkt aan een optimale inrichting, vorm en inhoud van Gehandicaptensport Brabant. Een intensieve samenwerking met een diversiteit aan organisaties, gemeenten, onderwijs, sportorganisaties is hiervoor de basis.

Kijken naar de mogelijkheden:
Het doel is om met de eigen kracht van sporters, organisaties en partners de barrières weg te nemen. Door het verbinden van (bestaande en nieuwe) mogelijkheden en initiatieven nemen de kansen op sportdeelname door Brabanders met een beperking toe.

De provincie Noord-Brabant ondersteunt Gehandicaptensport Brabant en vindt het belangrijk dat Brabanders met een beperking op een adequate en intensieve manier begeleidt gaan worden naar een leven waarin sport en bewegen een belangrijke rol speelt.

Sportplan Brabant Toegankelijk
Noord-Brabant; dé toegankelijke Sportprovincie

Brabant Toegankelijk een samenwerkingsproject tussen ZET en Sportservice Noord-Brabant met als doel een impuls te geven aan sportdeelname door deze toegankelijk te maken voor iedereen.
Het Sportplan Brabant Toegankelijk bevat de volgende doelen en resultaten:
1. Brabantse sportaccommodaties zijn toegankelijk voor iedereen (sporter en
toeschouwer).
2. Inactieven (waaronder mensen met een beperking)worden gestimuleerd tot sport-
deelname.
3. Noord-Brabant staat bekend als Toegankelijke Sportprovincie.
4. De weg naar de absolute top wordt niet gehinderd door drempels van
ontoegankelijkheid. Er is een grotere aanwas van sporters, waardoor de kans groter is
dat in de top van de piramide een succesvolle Brabantse Sporter in beeld komt.

Slim verbinden resulteert in een uitdagend aanbod!Hoe dan?
Het Sportplan Brabant Toegankelijk en Gehandicaptensport Brabant stemmen intern de activiteiten met elkaar af om overlap te voorkomen en efficiëntie en kwaliteit in uitvoering te bevorderen. Dit is de basis waarop maatwerk als een pakket aangeboden kan worden aan gemeenten en organisaties. Hierdoor wordt sport en bewegen voor iedere inwoner mogelijk vanuit het oogpunt van een gezonde leefstijl voor iedereen.

ZET en SSNB adviseren en coördineren
1. Gemeentelijke accommodatie toegankelijkheids-check (advies)
2. Sport- en beweegactiviteit (advies en coördinatie)
3. Training/ deskundigheidsbevordering (uitvoering)
4. Regionaal Sportloket/ Sportplan Brabant (advies en trajectbegeleiding).

Is dit een uitdaging voor uw gemeente?
Voor meer informatie en/ of een deskundig advies kunt u contact opnemen met h.hilferink@brabantsport.nl en /of r.tichelaar@brabantsport.nl.

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant