maandag 21 april 2014
 
MBO

Steeds meer mbo-instellingen zien het belang om sport weer op te nemen in hun lesprogramma. Maar hoe pak je dit aan? Hoe zorg je voor gymlessen die boeiend zijn voor leerlingen van zestien jaar en ouder? Zonder een gefundeerd plan van aanpak is de kans op mislukking groot. Daarom biedt Sportservice Noord-Brabant u dit plan aan. 

Onze aanpak begint met een onderzoek naar de wensen van de leerlingen en de school. Enerzijds kunnen daaruit uiteenlopende sporten komen, zoals dans en boksen. Anderzijds kan het onderzoek leiden tot sport- en beweeglessen die zijn afgestemd op bepaalde beroepsgroepen. Zoals kappers, die veel moeten staan. Een en ander legt Sportservice Noord-Brabant vast in een activiteitenplan.

De volgende stap is meestal een pilot. Op basis van de evaluatie daarna worden de andere sportlessen ingeroosterd, sportdocenten aangetrokken en sportaccommodaties gevonden. Verder leggen we contacten met verenigingen die bepaalde (bijzondere) sporten kunnen aanbieden.

Maak kennis met onze aanpak. En laat Sportservice Noord-Brabant u met haar kennis en ervaring ondersteunen bij de introductie van sport in het lesprogramma. We kunnen u daarbij ook de weg wijzen naar de rijkssubsidie voor een sportcoördinator en een activiteitenplan.
 

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant