donderdag 24 april 2014
 
Primair onderwijs

KIDS Sport
Steeds meer basisscholen en gemeenten omarmen KIDS Sport, Kinderen in de Sport. Met KIDS Sport maken de groepen 3 t/m 8 van basisscholen tijdens de gymles kennis met allerlei soorten sporten en sportverenigingen. Op deze manier worden ze gestimuleerd om blijvend te gaan sporten en bewegen, al dan niet bij een club. Sportservice Noord-Brabant introduceert, begeleidt en coördineert de KIDS Sport projecten. Onder meer door scholen en sportverenigingen met elkaar in contact te brengen. 

Afhankelijk van het aanbod in een gemeente, wordt voor bepaalde sporten gekozen. De groepsleerkrachten geven de KIDS Sportlessen met behulp van leskaarten van Sportservice Noord-Brabant en sportspecifieke materialen. Desgewenst worden de groepsleerkrachten ondersteund door lokale sportverenigingen of stagiairs van sportopleidingen.

Topsportbezoek op school
Alle (basis)scholen in Noord-Brabant kunnen een topsportbezoek aanvragen. Dit is bedoeld voor de leerlingen in de bovenbouw. Tijdens het topsportbezoek enthousiasmeert een (ex)topsporter kinderen over al het moois dat sport te bieden heeft. En over wat je allemaal moet doen en laten om topsport te kunnen bedrijven. Voor veel jongeren zijn bekende topsporters en coaches een voorbeeld. Daardoor kunnen deze ‘helden’ de sportdeelname onder de jeugd stimuleren. Bovendien hebben ze invloed op het gedrag in en om het sportveld.
Voor het Topsportbezoek wordt een vergoeding gevraagd. De coördinatie wordt gedaan door Sportservice Noord-Brabant en het Olympisch Netwerk Brabant.

Lekker Fit
Wilt u overgewicht en bewegingsarmoede bij leerlingen tegengaan en gezond leven stimuleren? Gebruik dan het lesprogramma Lekker Fit. Het bevat leuke lessen over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Daarbij worden niet alleen de leerlingen betrokken, maar ook hun ouders. Zo maken ze samen opdrachten in werkboekjes. Daarbij gaan ouders én kinderen nadenken over gezonde voeding, bewegen en de gevolgen van dik zijn. Ook houden we op school speciale bijeenkomsten voor ouders. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan gezond koken. 

Lekker Fit bestaat uit lesmodules, die zijn afgestemd op elke groep. De leerkracht kan deze eenvoudig gebruiken. Het lesprogramma duurt twee uur per week, zes weken lang. Het is te koop bij Sportservice Noord-Brabant. Wij introduceren het programma bij de leerkrachten en laten zien hoe je de modules het beste kunt gebruiken.
Veel gemeenten stellen subsidie aan de basisscholen beschikbaar om het lesmateriaal aan te schaffen.

Fittest
Om te bepalen of leerlingen te dik zijn en een slechte conditie hebben, gebruikt Sportservice Noord-Brabant een fittest. Daarbij meten we tijdens de gymles het uithoudingsvermogen, de coördinatievaardigheden en de Body Mass Index. Deze bepaalt of het gewicht in balans is met de lengte.
Gemeenten, scholen en GGD kunnen een impuls of subsidie krijgen voor deze fittest. Laat u daarin adviseren door Sportservice Noord-Brabant. Wij weten welke landelijke en provinciale wegen we moeten afleggen voor de gewenste ondersteuning. 

Pimp my schoolyard
Een uitdagend en kleurrijk schoolplein prikkelt kinderen om actief te zijn en lekker te spelen. Sportservice Noord-Brabant helpt u met Pimp my schoolyard om dergelijke schoolpleinen tot stand te brengen. Door middel van een door ons verstrekte handleiding kunt u het schoolplein versieren met vrolijk gekleurde speelvelden met cirkels, stippen en vakken. De kinderen kunnen hierbij helpen. Daarmee raken ze meteen enthousiast.

Verder ontvangen scholen spelkaarten met gevarieerde sport- en spelvormen. Leerkrachten kunnen deze tijdens de les aan de leerlingen introduceren op het ‘gepimpte’ schoolplein. Daartoe beschikken ze ook over een buitenspelenkist met benodigdheden om leuke bewegingsvormen uit te voeren.
Na de introductie kunnen de kinderen zelf, buiten de lesuren, met de spelvormen aan de gang. Zo haalt u meer uit het speelplein. En vergroot u de mogelijkheden van buitenschoolse opvang.
 

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant