zondag 20 april 2014
 
Jeugd en Onderwijs

Sport en bewegen voor betere schoolresultaten

Wist u dat kinderen die regelmatig sporten en bewegen beter presteren? En dat 'sportieve' scholen minder last hebben van spijbelen? Daarom maken steeds meer scholen werk van sport. Ze laten zich daarbij regelmatig ondersteunen door Sportservice Noord-Brabant. Wij maken sport- en beweegprogramma's voor én met leerlingen. Deze sportieve activiteiten - voor, tijdens en na schooltijd - sluiten naadloos aan op hun wensen en die van de school.

Sportservice Noord-Brabant kan scholen ook ondersteunen bij het vak lichamelijke opvoeding. Bijvoorbeeld door een vakleerkracht te (her)introduceren of door ‘gewone’ docenten te begeleiden bij het geven van sport- en beweeglessen.
We adviseren eveneens over gezondheids- en beweeglessen voor bijzondere groepen, zoals kinderen met overgewicht. Bij deze lessen, waarin onder meer aandacht is voor eet- en drinkgedrag en een gezonde leefstijl, worden tevens de ouders betrokken.

Per schooltype hebben we de sportprojecten op rij gezet.
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Mbo

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant