vrijdag 25 april 2014
 
Werkgevers in de sport

Ziekteregeling
Wat blijft u doen?
In heel Nederland succesvol
Voordelen voor uw organisatie
Voordelen voor uw medewerker 

Werkgever in de sport zonder rompslomp

Heeft u medewerkers aan de slag in de sport? Maar wilt u ze niet op de loonlijst? Laat Sportservice Noord-Brabant ze dan in dienst nemen. Vele gemeenten, sportverenigingen en sportbonden zijn u voorgegaan. Zelfs fitness- en welnesscentra, en dansscholen besteden hun werkgeverschap uit aan ons. En daarmee een hoop zorgen en administratieve rompslomp.

Uw medewerkers krijgen bij Sportservice Noord-Brabant een arbeidsovereenkomst. Wij zijn dan hun formele werkgever en lenen de medewerkers aan u uit. Zij blijven onder uw leiding dezelfde werkzaamheden verrichten. U hebt echter geen omkijken meer naar de arbeidsvoorwaarden, arbeidsrechtelijke verplichtingen en administratieve warwinkel. Want daar dragen wij zorg voor.
Het gaat om een lange rij aan werkzaamheden. Zoals het opstellen van een arbeidscontract, salarisuitbetaling en het begeleiden van ziekteverzuim. Allemaal tijdrovende procedures, waarbij kennis van de problematiek essentieel is om goed werkgeverschap in te kunnen vullen.

Ziekteregeling
Procedures rond ziekte en arbeidsongeschiktheid? Hierin staat Sportservice Noord-Brabant u bij. De medewerkers vallen namelijk automatisch onder onze ziekteregeling. Wij verzorgen alle noodzakelijke administratieve handelingen als uw werknemer ziek wordt. Bovendien betalen wij hem of haar het eerste jaar, vanaf dag één, 100% door. In het tweede jaar krijgt de medewerker 70%. De loonkosten ervan kunt u van de stichting Waarborgfonds Sportservice terugvorderen.
Voor meer informatie over het Waarborgfonds klik hier.

Wat blijft u doen?
Uw organisatie blijft verantwoordelijk voor het functioneren, de urenverantwoording, werkomstandigheden en het personeelsdossier van de medewerkers. Uw relatie met hen blijft gelijk. Sportservice Noord-Brabant heeft hierop geen invloed.

In heel Nederland succesvol
In de geschetste opzet van werkgeverschap werken al ruim 1.500 mensen bij Sportservice Noord-Brabant voor bepaalde en onbepaalde tijd. Zo brengen gemeenten veel sportbeleidsmedewerkers, beheerders van accommodaties, vakleerkrachten in het primair onderwijs en combinatiefunctionarissen bij ons onder. Sportverenigingen weten ons als werkgever te vinden voor sporttechnisch kader, zoals voetbaltrainers of tennisleraren. Ook voor de medewerkers van (kleinere) sportbonden zijn we een vertrouwde werkgever.
Sportservice Noord-Brabant is hierin succesvol. Vanwege onze schaalgrootte kunnen we het werkgeverschap extra aantrekkelijk aanbieden. Altijd is sprake van maatwerk.

Voordelen voor uw organisatie
• Arbeidsovereenkomst tussen medewerker en Sportservice Noord-Brabant.
• Geen zorg over werkgeverschap en salarisadministratie.
• Ziek en beter melden bij Sportservice Noord-Brabant.
• BTW vrijstelling voor sporttechnisch kader bij sportverenigingen.

Voordelen voor uw medewerker
• Aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO sportverenigingen of CAO Sport.
• Collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis/Achmea
• Collectieve verzekeringen bij Centraal Beheer/Achmea
• Solide pensioenfaciliteiten. 

 

 

 

 
Dit is een gezamenlijke website van:
 
Sportservice Noord-BrabantTopsport BrabantOlympisch Netwerk BrabantJeugdsportfondsMatch sportdetacheringSportservice West-Brabant